صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پنج شهروند افغانستان در بوسنیا به ارتباط با گروه‌های تروریستی متهم شدند

پنج شهروند افغانستان در بوسنیا به ارتباط با گروه‌های تروریستی متهم شدند

مقامات در بوسنیا پنج مهاجر افغان را به داشتن ارتباط با گروههای بینالمللی تروریستی متهم کرده اند.
ادارۀ امور شهروندان خارجی حکومت بوسنیا روز سه شنبه اعلام کرد که این افراد در یک مرکز مهاجران تحت نظارت قرار گرفته اند و برای اخراج آنها از خاک بوسنیا آمادگی گرفته میشود.
حکومت بوسنیا با انتشار یک اعلامیه گفته است که یک مهاجر دیگر از افغانستان، به قاچاق انسان و دست داشتن در جرایم سازمان یافته مظنون است.
نامهای این پنج نفر افشا نشده است، اما تنها گفته شده است که آنان بین ۲۲ تا ۳۴ سال عمر دارند.
دراگان مکتیچ، وزیرداخلۀ بوسنیا گفته است که این افراد به شکل غیرقانونی وارد بوسنیا شده بودند.
هزاران نفر از پناهجویان، از بوسنیا به عنوان راهی برای عبور به اروپای غربی استفاده میکنند.
این افراد، معمولا از بوسنیا به کرواسیا رفته و از آنجا، راهی غرب اروپا میشوند.