صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور و خلیل‌زاد روی کارشیوه جدید صلح توافق کردند

رئیس جمهور و خلیل‌زاد روی کارشیوه جدید صلح توافق کردند

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور با زلمی خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، بر سر یک شیوه کار جدید و واضح
به توافق رسیدهاند. هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهوری روز دوشنبه 29 دلو در یک نشست خبری گفت که حکومت به یک شیوۀ کار جدید و واضح با داکتر خلیلزاد به موافقت شده است و روی اجندای مشخص مشورتهای دوامدار صورت میگیرد.
آقای چخانسوری افزود که این توافق شام روز یکشنبه با حضور برخی مقامهای حکومتی، نمایندگان احزاب، اعضای بورد مشورتی صلح و اعضای جامعه مدنی صورت گرفته است.
ریاست جمهوری نیز با نشر خبرنامهای نوشته است که ما ]غنی و خلیلزاد[ به یک شیوه کار جدید دست یافتهایم و در چارچوب آن اقدام خواهد شد.
آقای غنی در نشست شام یکشنبه، به حاضران گفته که در خصوص صلح روی ماحول ملی، منطقوی، بینالمللی و کشورهای اسلامی توجه صورت می گیرد و در این زمینه بحثهای بیشتر انجام شود تا یک چارچوب ترتیب شود، اجماع موجود تقویت شود و در بعضی موارد که اجماع نیست، به میان آید.
رئیس جمهور همچنین تاکید کرده است که ما خواهان این هستیم که طالبان مناسباتشان را با پاکستان و همچنان پاکستان مناسباتش را با طالبان واضح کند که بر کدام اساس استوار است و ارتباط طالبان با شبکههای تروریستی و ارتباطشان با اقتصاد جرمی و حرام نیز باید معلوم شود.
این خواست رئیس جمهور در حالی مطرح میشود که هفته گذشته نخست وزیر پاکستان از شورشیان طالبان خواسته بود که در یک نشست صلح شرکت کنند. این نشست به دلیل تحریم بودن شماری از اعضای طالبان، لغو شد.
زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان، در این نشست نیز در مورد شیوه کار جدید گفت که با شیوۀ کاری جدید که در چارچوب واضح به وجود آمده، روند صلح را به پیش میبریم.
آقای خلیلزاد افزود، که هدف امریکا در پهلوی همکاریهای مشترک با افغانستان در عرصههای مختلف، بیشتر کردن تلاشها از مجراهای دیپلوماتیک برای برقراری صلح پایدار در افغانستان است، تا منافع هر دو کشور حفظ شود و تلاش میکنیم که هزینه جنگ نیز کاهش یابد.
نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان علاوه کرد، ما برای صلح در افغانستان به محوریت حکومت و مردم افغانستان جدی هستیم، اما خواهان صلح پایداریم که در آن تمام ارزشها حفظ شود و نقطۀ پایان بحرانهای ۴۰ ساله باشد.
او تاکید کرد: هدف ما این نیست که راه بیرونرفت پیدا کنیم، بلکه هدف ما تامین صلح پایدار در افغانستان است و گسترش و تقویت روابط دو کشور پس از برقراری صلح، با حکومت افغانستان مورد بحث قرار میگیرد.
آقای خلیلزاد با اشاره به اهمیت منطقه در پروسه صلح، گفت که ما در جستجوی صلح هستیم و هدف ما ختم جنگ است، اما طرفدار هرگونه صلحی نیستیم.
او افزود که صلح برای منطقه نیز مفید است و حکومت افغانستان با اتصال راهها و دهلیزهای زمینی و هوایی نشان داد، ظرفیتهای زیادی وجود دارد که به نفع تمام کشورهای منطقه به شمول پاکستان است و پاکستان باید در راستای پروسۀ صلح همکاری عملی کند و ما کوششهای خود را برای اجماع منطقوی در خصوص صلح ادامه میدهیم.
آقای خلیلزاد گفت که در پروسه صلح بین حکومت افغانستان و امریکا تفاوت دیدگاه و نظر وجود ندارد و تمام اقدامات و کوششهای که در زمینه صلح صورت گرفته، گامهای ابتدایی است. هر چند پیشرفتها محدود است، اما امیدوار کننده است و آرزو داریم که پیشرفتهای خوبی در هماهنگی با حکومت و مردم افغانستان داشته باشیم.
نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان همچنین در این نشست تصریح کرد که ما با طالبان در جلسات متعدد، روی چهار موضوع از جمله چگونگی رابطه طالبان با القاعده، حضور عساکر امریکایی، مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان و آتشبس سراسری، همه جانبه و دایمی بحث کردیم و تا زمانی که روی هر چهار موضوع موافقت صورت نگیرد، آن را پیشرفت نمیگویم. مسئله آتش بس و گفتگو با حکومت افغانستان از مهمترین موضوعات است، تمامی مسایل با همدیگر مرتبط اند و همۀ تصامیم در محوریت حکومت افغانستان اتخاذ میشود.
برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح
محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در نظر دارد در روزهای آینده لویه جرگه مشورتی صلح را در کابل برگزار کند. آقای غنی گفت که لویه جرگه مشورتی صلح را به این خاطر برگزار میکند که تمام مردم در این بحث سازنده سهیم باشند.
رئیس جمهور افزود که در روزهای آینده برای اولین بار از ۳۴ ولایت یک جرگه مشورتی زنان دایر میشود.
وی اضافه کرد که در خصوص صلح روی ماحول ملی، منطقوی، بینالمللی و کشورهای اسلامی توجه صورت می گیرد و کمیته هایی نیز با شرکت کشورهای همسایه به هدف تسهیل گفتگوهای صلح بر محوریت افغانستان ایجاد خواهد شد. زلمی خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان نیز از این ابتکار رئیس جمهور به خاطر اعلام برگزاری لویه جرگۀ مشورتی صلح، حمایت و از آن استقبال کرد.