صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر زراعت: برای معیاری‌سازی صادرات کشور مرکزهای قرنطین تجهیز شود

وزیر زراعت:  برای معیاری‌سازی صادرات کشور مرکزهای قرنطین تجهیز شود

نصیراحمد درانی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری کشور گفته است که برای معیاریسازی و افزایش مصونیت در صادرات و واردات محصولات زراعتی تجهیز مرکزهای قرنطینی از نیازهای اساسی است.
وزارت زراعت دیروز(دوشنبه، 29 دلو) با نشر خبرنامهای نوشته است که آقای درانی این سخنانش را در دیدار با نمایندگان وزارت زراعت ایالات متحده امریکا و بخش زراعت ادارهی انکشاف بینالمللی این کشور در نمایشگاه بینالمللی محصولات زراعتی «گلفوود» در شهر دبی مطرح کرده است.
براساس خبرنامه وزارت زراعت کشور، دو طرف در این دیدار روی ارتقای ظرفیتها و تجهیز نهادهای حمایت از معیاریسازی هرچه بیشتر صادرات زراعتی بحث کردهاند.
آقای درانی گفته که هماکنون ۱۱ شبکه قرنطینی در کشور ساخته شده و تجهیز لابراتوار بادامباغ-کابل نیز در حال تدارک است. به گفته او، این تلاشها به معیاریشدن صادرات و بلند بردن مصونیت غذایی در کشور کمک میکند.
همچنین در این خبرنامه آمده: آقای درانی گفته است: «وزارت زراعت، در بخش ظرفیتسازی و آموزش کارمندان شبکههای قرنطینی و لابراتوار، به همکاری نیاز دارد و به منظور پیشبرد بهتر این برنامهها باید یک تیم به بیرون از کشور فرستاده شود تا مهارتهای مدرن و مورد نیاز را آموزش ببیند.» در همین حال، کارل ویلسون، مسئول بخش زراعت ادارهی انکشاف بینالمللی ایالات متحده امریکا در این دیدار گفته است که «با توجه به نیازمندیها، کمکهای تخنیکی در این زمینه انجام میدهیم تا افغانستان صادرات بیشتر زراعتی داشته باشد. ترجیح ما این است که مثل ۱۱ بندر زمینی و میدان هوایی کابل، در دیگر میدانهای هواپیمایی نیز شبکههای قرنطینی ساخته شود.»
این در حالی است که نمایشگاه بینالمللی محصولات زراعتی «گلفوود» روز یکشنبه، ۲۸ جدی با حضور وزیر زراعت کشور و شماری از تاجران کشور با ۲۸ غرفه از افغانستان برای چهار روز در شهر دبی در امارات متحده عربی افتتاح شد.