صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اتحاد نظامی افغانستان و امریکا تا تأمین صلح ادامه خواهد یافت

اتحاد نظامی افغانستان و امریکا تا تأمین صلح ادامه خواهد یافت

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور و پاتریک شاناهان، سرپرست وزارت دفاع امریکا تأکید کردهاند که اتحاد نظامی افغانستان و امریکا تا زمان تأمین صلح در افغانستان، ادامه
خواهد یافت. سرپرست وزارت دفاع امریکا، صبح دیروز (دوشنبه، 22 دلو) در یک سفر غیرمنتظره وارد کابل شد و با رئیس جمهور غنی، سرپرست وزارت دفاع ملی و مشاور امنیت ملی کشور دیدار کرد. هدف از این سفر، حمایت از دولت افغانستان اعلام شده است.
بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، آقای غنی در دیدار با سرپرست وزارت دفاع امریکا گفته که استراتژی امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا، نتایج خوبی در پی داشته است و افزوده"اما از بین بردن پناهگاههای افراد مسلح در کشور همسایه که هدف استراتژیک بوده، هنوز هم به دست نیامده است."
دونالد ترامپ رئیس جمهور در ماه آگست سال 2017 استراتژی خود برای افغانستان و جنوب آسیا را اعلام کرد که یکی از نکات مهم آن، اعمال فشار بر پاکستان برای ازبینبردن پناهگاههای امن تروریستان در خاکش بود. اما مقامات دولت افغانستان معتقداند که این کشور هنوز پناهگاههای امن تروریستان را در خاک خود از بین نبرده است.
در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور و سرپرست وزارت دفاع امریکا تأکید کردند که "تامین صلح پایدار، پروسۀ صلح و مبارزه با تروریزم ادامه خواهد داشت و همچنان اتحاد نظامی افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا  تا تأمین صلح، تداوم خواهد یافت".
سرپرست وزارت دفاع امریکا در دیدارهای جداگانه با اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی و حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور، اطمینان داده که حمایت امریکا از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهد یافت و این کشور اردوی ملی افغانستان را در بخش تعلیم و تربیه، تجهیزات و مبارزه با تروریسم، همکاری میکند.
سرپرست وزارت دفاع امریکا در حالی به کابل سفر کرد که تداوم گفتگوی مقامات امریکایی با طالبان و عدم حضور دولت افغانستان در این گفتگوها، نگرانیهای جدی را در افغانستان به وجود آورده است.
دولت افغانستان تأکید میکند که گفتگوهای صلح باید با تدبیر و تحت رهبری و مالکیت دولت افغانستان به پیشبرود و صلح گذرا یکبار دیگر کشور را به بحران خواهد برد.