صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آلمان شرکت‌های این کشور در خارج را به رعایت حقوق بشر متعهد می‌کند

آلمان  شرکت‌های این کشور در خارج را به  رعایت حقوق بشر متعهد می‌کند

وزیر توسعه آلمان قصد دارد با تصویب لایحه جدید شرکتهای آلمانی را متعهد کند که در خارج از کشور برای رعایت استانداردهای حقوق بشری پاسخگو باشند. این قانون بیشتر برای شرکتهایی که بیش از ۲۵۰ شاغل دارند در نظر گرفته شده است.
گردمولر، وزیر توسعه آلمان قرار است لایحهای را به دولت پیشنهاد کند که بر اساس آن شرکتهای آلمانی موظف هستند در خارج از کشور استانداردهای حقوق بشری و زیست محیطی را رعایت کنند. رسانههای آلمان گزارش کردند که لایحه پیشنهادی آقای مولر، وزیر توسعه آلمان واکنشی بوده است از جمله به فاجعه آتشسوزی کارخانه نساجی "رانا پلازا" Rana Plaza  در بنگلادش.
در ریزش ساختمان هشت طبقهی تولید پوشاک "رانا پلازا" در داکا، پایتخت بنگلادش ۱۱۳۰ نفر کشته و ۱۶۵۰ تن زخمی شده بودند که به طور عمده کارگران تولید پوشاک بودند. این حادثه دردناک در سال ۲۰۱۳ اتفاق افتاد.
در این کارخانه، پوشاک مارکهای بینالمللی از جمله برای شرکتهای گپ، والمارت، سی اند ای و کیک تولید میشد.
لایحه جدید دولت آلمان همراه با مقررات جدید شرکتهای آلمانی در قانون تجاری آلمان نیز ثبت خواهد شد که در آن وظایف و مسئولیتهای شرکتهای آلمانی در داخل و خارج از آلمان تعریف شده است.این قوانین به ویژه از این جنبه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است که شرکتهای آلمانی در خارج از کشور باید به استانداردهای اجتماعی و زیستمحیطی توجه کنند که در توافقنامههای مختلف بینالمللی وضع شده است اما اغلب این قوانین اجرا نمیشوند.
شرکتهایی که در آلمان فعالیت میکنند و در این کشور به ثبت رسیدهاند باید به ایمنی ساختمان کارخانهها در خارج از کشور توجه کنند. این شرکتها به کارگران و کارمندان خود حقوق پایهای مناسب بپردازند و زمان کار را رعایت کنند. شرکتهای آلمانی باید به این هم توجه کنند که شاغلین و افراد این شرکت در خارج از کشور در محیطی آلوده به مواد مواد سمی و شیمیایی کار نکنند.