صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت تحصیلات عالی: هیچ فرقی بین سند دانشگاه‌های دولتی و خصوصی نیست

 وزارت تحصیلات عالی:  هیچ فرقی بین سند دانشگاه‌های دولتی و خصوصی نیست

وزارت تحصیلات عالی با آغاز روند توزیع دیپلوم دانشگاههای خصوصی، میگوید که هیچ فرقی بین سند دانشگاههای خصوصی و دولتی نیست.
 فیصل امین، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی روز دوشنبه 22 دلو در یک نشست خبری در کابل گفت که روند توزیع سند فراغت دانشگاههای خصوصی آغاز شده است.
آقای امین افزود که وزارت تحصیلات عالی تااکنون برای ۱۶ نهاد تحصیلی خصوصی -سلام، کاروان، رنا، باختر، کاتب، آریا، بست، حکیم سنایی، غرجستان، ابن سینا، الفلاح، جامی، خاتم النبیین، دنیا، تابش و خراسان- سند فراغت توزیع کرده است.
سخنگوی وزارت تحصیلات علاوه کرد که به این موسسات، ۱۸۸۲۱ قطعه سند فراغت توزیع کرده است و توزیع سند فراغت برای سایر نهادهای خصوصی زیر کار قرار دارد.
آقای امین در پیوند به ارزش سندهای دانشگاههای دولتی و خصوصی گفت که "هیچ فرقی بین سندهای دانشگاههای خصوصی و دولتی وجود ندارد. او افزود که "سندی که یک دانشجوی دانشگاه خصوصی بگیرد، از امتیازی برخوردار است که دانشجوی دانشگاه دولتی دارد."
براساس آمار وزارت تحصیلات عالی در حال حاضر بیشتر از ۳۵۰ هزار دانشجو با حضور ۲۷ درصدی بانوان، در دانشگاههای دولتی و خصوصی کشور مشغول ادامه تحصیل هستند. این آمار در مقایسه با سال ۱۳۸۱ که شمار مجموعی دانشجویان در دانشگاهها به ۲۲۶۸۳ نفر می رسید، افزایش چشمگیری داشته است.
آغاز آموزشهای آنلاین
وزارت تحصیلات عالی میگوید که سیستم آموزشی آنلاین با شعار "علم توانایی است"، زیر نام افغان ایکس، به فعالیت آغاز میکند.
فیصل امین سخنگوی این وزارت گفت که اولین سیستم آموزش آنلاین افغانستان(AfghanX)  در شبکه انترنت با کورسهای آنلاین    Massive Open Online Courses (MOOCs)تحت برنامه آموزش الکترونیکی وزارت تحصیلات عالی آماده شده و عملاْ مورد بهره برداری قرار میگیرد.
آقای امین افزود، با استفاده از این سیستم، متقاضیان میتوانند از طریق انترنت بدون محدودیت زمانی و مکانی در همه جا و همه وقت با داشتن امکانات ابتدایی مثل موبایل و لپتاپ به کورسهای تحصیلی (MOOC)  دانشگاههای معتبر کشور و جهان دسترسی داشته و در ارتقای دانش مسلکی خویش از آن بهرمند شوند.
سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در زمینه اعزام دانشجویان به خارج از کشور نیز گفت که در سال ۱۳۹۷ خورشیدی 475 تن در مقطع لیسانس، ۸۷۴ تن در مقطع ماستری و۱۹۲ تن در مقطع دکترا، به دانشگاههای ۴۱ کشور خارجی اعزام شدهاند.
در همین حال، ۳۸۷۵ تن در مقطع لیسانس، ۲۰۵۶ تن در مقطع ماستری و ۳۵۸ تن دیگر در مقطع دکترا در کشورهای خارجی مشغول تحصیل هستند.
افزون بر این، ۴۳ برنامه ماستری و۳ برنامه دکترا در دانشگاههای دولتی و ۳۲ برنامه ماستری در دانشگاههای خصوصی، ایجاد شده است. وزارت تحصیلات عالی برای ایجاد ۱۱ برنامه ماستری دیگر به کمک بانک جهانی تا سال ۱۴۰۲ در دانشگاههای دولتی تلاش می کند.
وزارت تحصیلات عالی میگوید که با درنظر داشت پلان استراتیژیک ملی، فعالیتهای متعدد را به هدف انکشاف و تقویت نظام تحصیلات عالی افغانستان با کیفیت عالی مطابق معیارهای بین المللی که به نیازهای توسعوی و رشد جامعه افغانستان پاسخ دهد، انجام میدهد.