صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر زراعت: در برابر مافیای قاچاق محصولات مرغداری عقب‌نشینی نمی‌کنیم

 وزیر زراعت:  در برابر مافیای قاچاق محصولات مرغداری عقب‌نشینی نمی‌کنیم

نصیراحمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری کشور در نخستین کنفرانس ملی انکشاف مرغداری گفت که به هیچ قیمتی در برابر شبکههای مافیایی قاچاق محصولات مرغداری به داخل کشور، عقبنشینی نمیکنیم. آقای درانی دیروز(یکشنبه، 21 دلو) در نخستین کنفرانس ملی انکشاف مرغداری گفت: در این راستا مبارزه جدی صورت میگیرد و گروههای مافیایی نمیتوانند کنترول بازار کشور را به دست بگیرند. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، در اول ماه جدی امسال، واردات مرغهای پیر و گوشتهای یخزده به افغانستان را ممنوع کرد. وزارت زراعت اعلام کرد که این اقدام به منظور جلوگیری از شیوع بیماریها و همچنین انکشاف صنعت مرغداری در داخل کشور صورت گرفته است. در همین حال، برخی از مرغداران میگویند که به دنبال اعلام ممنوعیت واردات مرغهای پیر در کشور، صنعت مرغداری از حالت رکود خارج شده و رو به انکشاف گذاشته است.
وزیر زراعت، آبیاری و مالداری تأکید کرد که هرگاه سکتور شرکتها و فارمدارانی که در عرصهی تولید محصولات مرغداری فعالیت دارند به این وزارت تعهد دهند که تا طی چند سال به بیلانس تجارتی را در عرصهی واردات محصولات مرغداری تغییر آورده می‌‌توانند، او حاضر است که واردات محصولات مرغداری را از بیرون کشور کاملاً ممنوع کند.
وزیر زراعت در عین حال به تولید تخمهای نطفهای و دانهی مرغ توسط بخش سکتور خصوصی در داخل کشور تأکید کرد و گفت هر گاه اقدامات لازم در این زمینهها صورت نگیرد، افغانستان در عرصهی تولید محصولات مرغداری به خودکفایی کامل نخواهد رسید.
آقای درانی افزود که هنوز هم «کلید حرکت» سکتور مرغداری به دست دیگران است. او ابراز امیدواری کرد که سکتور خصوصی در بخش تولید تخمهای نطفهای و دانهی مرغ نیز در جریان سال جاری مالی توجه کنند.
به گفته او، وزارت زراعت در زمینه دسترسی تولیدکنندگان محصولات مرغداری به قرضه و "واکسین خوشکیفیت" نیز با سکتور خصوصی همکاری میکند.
رحیمالله سمندر رییس هیات عامل اتاقهای صنعت و معدن نیز در این کنفرانس، از سکتور مرغداری به عنوان یکی از سکتورهای مهم در عرصهی کاریابی در افغانستان یاد کرد و گفت که حدود چهارصد هزار نفر در این سکتور به صورت مستقیم و غیرمستقیم کار میکنند.
در همین حال، معروف ظفر رئیس اتحادیه ملی مرغداران افغانستان گفت که پس از منع شدن واردات مرغهای پیر به کشور، ۴۶ مرغداری دیگر آغاز به فعالیت کرده و ظرفیت تولید ۱۹۶ قطعه مرغ را در یک دوره دارند.
با این حال، عبدالخلیل رحمانی رئیس دارالانشای اتحادیه ملی مرغداران همچنین گفت که افغانستان سالانه بیشتر از ۲۹۵ هزار  تن گوشت مرغ نیاز دارد که سالانه حدود ۲۱۹ هزار  تن آن در داخل کشور تولید میشود. به گفته او، سالانه حدود یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تخم مرغ در افغانستان به مصرف میرسد و ۹۸۱ میلیون آن در داخل کشور تولید میشود.
براساس گزارشها، افغانستان سالانه به ۱۷۰ میلیون قطعه جوجهمرغ یکروزه ضرورت دارد و از این میان، ۲۱ میلیون آن در داخل کشور تولید میشود. همچنین افغانستان سالانه ۵۶۴  تن دانه مرغ نیاز دارد که ۲۹۰ هزار  تن آن در داخل کشور تولید میشود.
معلومات اتحادیه ملی مرغداران نشان میدهد که در سراسر کشور هشت هزار و ۶۵۹ فارم تولید مرغ گوشتی وجود دارند که از این میان شش هزار و ۲۴۰ فارم آن فعالاند و سالانه ۲۱۹ هزار  تن گوشت مرغ تولید میکنند.