صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اشرف غنی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد

 اشرف غنی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد

محمداشرف غنی، رئیس جمهور کشور به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، رسما در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کرد.
آقای غنی امرالله صالح، سرپرست پیشین وزارت امور داخله را به حیث معاون اول و سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری را به عنوان معاون دوم خود معرفی کرد. یوسف غضنفر، عضو پیشین مجلس نمایندگان نیز به عنوان عضو این تکت انتخاباتی است.
تکت انتخاباتی اشرف غنی با عنوان"تیم دولتساز" وارد مبارزات انتخاباتی میشود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری شش ماه بعد به تاریخ 29 سرطان سال آینده برگزار شود.
آقای غنی دیروز(یکشنبه، 30 جدی) در سخنرانیاش پس از ثبت نام ، گفت: «تیم دولتساز یک تیم باتعهد، باتجربه، باتخصص و باطرح و با نیت است. این تیم فصل ناتمام تاریخی را که شاه امانالله خان تهدابگذاری کرده بود، تکمیل خواهد کرد.»
او افزود: «عزت و آینده ما در یک دولت قوی است، نه یک ساختار گسسته و ضعیف. آنهایی که از گذشته نمایندگی میکنند، نمیتوانند از آینده نیز نمایندگی کنند و تنها یک دولت کارا و متعهد قادر است که اعتماد مردم را به دست آورد.»
آقای غنی در رابطه به پروسههای بزرگ ملی نیز گفت: «زمان مصالح نامشروع گذشته است. دولت نیز ثروت بادآورده نیست که میان افراد محدود تقسیم شود؛ زیرا مالکیت دولت از آن ملت افغانستان است. صلح را میآوریم، اما از هیچ کسی گدایی نمیکنیم. در کمیسیون انتخابات نیز اصلاحات آمدنی است.»
به گفته او، بزرگترین قوم افغانستان قشر فقیر جامعه است و آقای غنی با تاکید بر استخراج معادن و مدیریت آب گفت که در دور آینده، برای ختم گرسنگی تلاش میکند.
در همین حال، امرالله صالح، نامزد معاونت اول اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری، نیز در سخنرانیاش گفت که نتیجهی اعمال سیاست قاطع بیست روزهای او در وزارت امور داخله نشان میدهد که هیچ زورمند، مافیا و شبکه‌‌ای فراتر از قانون عمل کرده نمیتواند.
آقای صالح گفت: برخی گفتهاند او با آقای غنی وارد معامله شده است. بنابراین باید اذعان کنم که «آری، ما معامله کردیم تا دولتسازی کنیم. به تضرع و نظمگریزی نقطه پایان دهیم. دولت چهره واحد، صدای واحد و اقدام واحد داشته باشد. معامله کردیم تا فضای شک را از بین ببریم. رابطه ملت را با دولت صمیمی بسازیم. صلح باعزت و افغانقبول به میان آوریم و به رفتار فرعونگونه مقامات پایان دهیم.»
سرور دانش، معاون دوم اشرف غنی نیز گفت: «تیم دولتساز، تیم "قانون"، "اقتصاد" و "امنیت" است. او افزود، زمانی که حکومت وحدت ملی مقدرات کشور را به دست گرفت، ترس از فروپاشی وجود داشت و ما به معنای واقعی یک افغانستان درگیر بحران را تحویل گرفتیم ولی دستآوردهای خوبی را در جامعه تقدیم کردیم که با این تجربه موفق، ماموریت ناتمام خویش را پس از موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تکمیل خواهیم کرد.
دیروز آخرین  روز مهلت ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری بود و 15 تن برای شرکت در مبارزات انتخاباتی ثبت نام کرده اند.
بنابر تقویم انتخابات ریاست جمهوری کشور، قرار است فهرست ابتدایی کاندیدان پس از بررسی مدارک و اسناد آنان به تاریخ ۱۶دلو و فهرست نهایی شان پس از بررسی کمیسیون شکایتهای انتخاباتی به تاریخ ۶ حمل سال آینده اعلام شود.