صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجلس: مهمان‌خانه‌های نیروهای خارجی باید از مناطق مسکونی بیرون شود

مجلس: مهمان‌خانه‌های نیروهای خارجی باید از مناطق مسکونی بیرون شود

مجلس نمایندگان از حکومت خواست که برای حفظ جان غیر نظامیان مهمانخانههای نیروهای خارجی باید از مناطق مسکونی بیرون شود.
عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان در نشست دیروز (چهارشنبه، 26 جدی) این مجلس در واکنش به حمله انتحاری بر یک مهمانخانه خارجی در مربوطات حوزه نهم امنیتی پولیس کابل گفت که مهمانخانههای خارجی باید از مناطق مسکونی به جاهای دیگر منتقل شوند.
آقای ابراهیمی افزود که حکومت هرچه عاجل برای انتقال مهمانخانههای خارجی از مناطق مسکونی کابل اقدام کند تا به گفته او، در نتیجه حملات دشمن به مردم ملکی آسیب نرسد.
شماری از نمایندگان مجلس نیز تلفات و خسارات وارده بر افراد ملکی را در حمله حوزه نهم امنیتی کابل نگران کننده خواندند و تاکید کردند که حکومت به هر شکل ممکن باید جلو تلفات افراد ملکی را بگیرد.
شام روز دوشنبه (24 جدی) یک موتر بمبگذاری شده در نزدیکی یک مهمانخانه خارجی در سرک پلچرخی در مربوطات ناحیه نهم شهر کابل منفجر شد.
بر اساس گزارش وزارت صحت عامه، در این رویداد 4 نفر کشته و 113 تن دیگر زخمی شده اند.
تمامی قربانیان این رویداد غیر نظامی اند و 24 کودک و 14 زن نیز در میان زخمیهای این رویداد هستند. در این انفجار خسارات هنگفتی به خانههای نزدیک این رویداد وارد شده است.
مسئولیت این رویداد را طالبان برعهده گرفته اند.