صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اولین انستیتوت زعفران کشور در هرات تهداب‌گذاری شد

اولین انستیتوت زعفران کشور در هرات تهداب‌گذاری شد

وزارت زراعت نخستین انستیتوت زعفران کشور را به منظور ترویج، تحقیق، مسایل پالیسی و بازاریابی زعفران در ولایت هرات تهدابگذاری کرد.
این انستیتوت که تمام بخشهای زعفران از پرورش تا بازاریابی را مورد پوشش قرار میدهد دیروز(چهارشنبه، 26 جدی) توسط نصیراحمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری تهدابگذاری شد. آقای درانی در این برنامه گفت که انستیتوت زعفران افغانستان با بودجه ۵۸.۸ میلیون افغانی تا پایان سال ۱۳۹۸ خورشیدی ساخته میشود و این نهاد، اولین و مجهزترین انستیتوت زعفران در کشور خواهد بود.
او افزود: «نقش این انستیتوت در ترویج و تحقیق، بازاریابی و معیاریسازی کامل پرورش، برداشت و پروسس زعفران و میکانیزمهای بازاریابی و رشد، فوقالعاده خواهد بود و ما را در تطبیق طرح پنج ساله انکشاف زعفران افغانستان، کمک میکند.»
وزیر زراعت همچنان گفت که پیش از این، آمارهای تولید زعفران نشان میداد که میزان حاصلات زعفران در هرات، ۱۲ تُن است، اما سرویهای خانهبهخانه نشان میدهد که امسال بیش از ۱۵ تُن زعفران در هرات تولید شده است.
در همین حال، محیالدین نوری، سرپرست ولایت هرات نیز در این برنامه گفت که حاصلات زعفران هرات، در سال روان ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.  او افزود: «در سال گذشته میزان حاصلات زعفران هرات حدود هفت تن بود، اما امسال به ۱۵ تن و۳۲ کیلو گرام رسیده است.»
یکی از دلایل افزایش بیپیشینه حاصلات زعفران در هرات، معیاری شدن کاشت و برداشت آن و افزایش کشتزارهای زعفران گفته میشود. آقای درانی، وزیر زراعت در این برنامه گفت کشتزارهای زعفران در ولایت هرات افزایش یافته و تاکنون به ۳۰ هزار جریب زمین رسیده است.
وزیر زراعت رشد چشمگیر زعفران را نویدی برای آیندههای روشن اقتصادی برای ولایت هرات و در نهایت افغانستان دانسته گفت: «در بخش فروش زعفران افغانستان به ترکیه نیز پیشرفتهای خوبی صورت گرفته است و قرار است مرجع بزرگ دیگری برای صدور این حاصل با ارزش زراعتی ایجاد شود.»
وزارت زراعت و بخش هماهنگی همکاریهای ترکیه برای افغانستان، توافق کرده اند که ترکیه به جای خرید از اسپانیا، امسال ۳۰۰ کیلو گرام زعفران از افغانستان خریداری کند.
دکتر علی چنار، هماهنگکننده همکاریهای ترکیه در افغانستان طی نشستی با وزیر زراعت گفته است که کشورش میخواهد کمکهایشان را به افغانستان در این زمینه، افزایش بدهد: «پیش از این زعفران را از اسپانیا خرید میکردیم، پس از این به دلیل کیفیت خوب و سهولت اقتصادی، از افغانستان خرید میکنیم.»
این در حالی است که ترکیه وعده سپرده است که تعرفههای گمرکی بر صادرات افغانستان را نیز از ۳۰ درصد به صفر درصد کاهش دهد تا زمینه برای صادرات محصولات افغانستان به ویژه زعفران افغانستان به ترکیه بیشتر فراهم شود. بر اساس این موافقت، ترکیه آماده است که در بخش پروسس، بازاریابی و صادرات زعفران افغانستان سرمایهگذاری کند.
در این زمینه، آقای محیالدین نوری، سرپرست ولایت هرات در مراسم تهدابگذاری انستیتوت زعفران نیز گفت که ترکیه به معیارهای بینالمللی، زعفران افغانستان را خریده و به نام افغانستان صادر میکند.
انستیتوت زعفران در غرب کشور در حالی تهدابگذاری میشود که هفته گذشته، عبدالصبور رحمانی، رئیس زراعت ولایت هرات در گفتوگو با "روزنامه افغانستانما" گفت: «زعفران ولایت هرات که در نوع خودش و در بازار رقابت‌‌های جهانی پیش‌‌تاز شده، در سال جاری سطح کشت آن نسبت به سال گذشته از 525 هکتار به 6 هزار هکتار زمین افزایش یافته است. ولایت هرات 95 درصد زعفران کشور را تولید میکند و در مراحل کشت، چیدن گل و پروسس آن بیشتر از 15 هزار شغل ایجاد شده است.»
هرچند مسئولان زارعتی در هرات شکایت میکردند که با وجود سرعت ورود زعفران هرات در بازار کشورهای حوزه خلیج، اروپا، چین و امریکا بیش از انتظار سریع بود، اما ورود زعفران تقلبی و غیر قانونی ایران به نام زعفران هرات معضلی بود که طی دو سال اخیر از راه رسید و به اعتبار طلای سرخ کشور صدمه وارد کرد. این امر باعث شد تا وزارت‌‌‌های زراعت و صنعت و تجارت کشور در این رابطه واکنش نشان دهد. اکنون آقای رحمانی، رئیس زراعت هرات می‌‌گوید، پس از آنکه ریاست جمهوری نیز در این رابطه فرمان داد تا زمینه قاچاق و بدل‌‌فروشی محصولات بی‌‌کیفیت به نام زعفران کشور از بین برود. بنابراین اکنون گزارش تازه‌‌ای در این رابطه وجود ندارد و زعفران توانسته است در اقتصاد بازار و کار و زراعت مردم رونق به بار آورد.