صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۸ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مشاور امنیت ملی: نقش چین در امنیت و ثبات منطقه مهم است

 مشاور امنیت ملی:  نقش چین در امنیت و ثبات منطقه مهم است

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی کشور در سفرش به چین در دیدار با وانگ یی، وزیر خارجه این کشور گفته است که چین در امنیت، صلح و ثبات منطقه نقش تاثیرگذار دارد.
آقای محب روز پنجشنبه، 20 جدی در یک سفر رسمی دو روزه به چین رفته است. دفتر مشاوریت امنیت ملی کشور با نشر خبرنامهای گفته است: این دیدار که در قصر ریاستجمهوری چین انجام شده است، دو طرف در مورد موضوعات مختلف از جمله روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها، برگزاری نشست روند کابل، امنیت و ثبات منطقه و همچنین تقویت مناسبات دوجانبه بحث و گفتوگو کرده اند.
در خبرنامه دفتر مشاوریت امنیت ملی آمده است که آقای محب در این دیدار از همکاریهای چین با افغانستان قدردانی کرده و نقش آن کشور را در امنیت و ثبات منطقه مؤثر دانسته است.
در همین حال، وانگ یی، وزیر خارجهی چین نیز گفته است که کشورش از روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت میکند.
وزیر خارجه چین تأکید کرده است که صلح و ثبات در افغانستان بدون گفتوگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان با طالبان، ممکن نخواهد بود.
آقای وانگ یی از کشورهای منطقه خواسته است تا در زمینهی تامین صلح در افغانستان صادقانه همکاری کنند. او همچنان گفته است که کشورش به همکاریهای خود با افغانستان به ویژه در بخش تامین صلح و ثبات پایدار در این کشور ادامه میدهد.
دفتر شورای امنیت ملی کشور در مورد سفر آقای محب گفته بود که او در این سفر با مقامهای ارشد چین در مورد همکاریهای امنیتی میان افغانستان و چین، همچنین روند گفتوگوهای صلح افغانستان به رهبری و مالکیت افغانها و همکاریهای راهبردی میان دو کشور صحبت میکند.
این درحالی است که گفتوگوها در مورد پروسه صلح دولت با گروه طالبان در این اواخر شدت یافته و نماینده ویژهی امریکا در امور صلح افغانستان(زلمی خلیلزاد) نیز چهارمین سفر دورهای اش به منطقه را از سر گرفته است. آقای خلیلزاد روز سهشنبه، 18 جدی چهارمین دور سفرش به منطقه را آغاز کرده و قرار است ضمن دیدار با مقامهای دولت افغانستان به پاکستان، هند و چین نیز سفر کند.
با آنکه گروه طالبان تا حالا حاضر به گفتوگو با دولت افغانستان نشده اند ولی در این اواخر حملات تهاجمی اردوی ملی بر مواضع طالبان شدت یافته و کارشناسان بر این باور اند که صلح با طالبان از طریق ایجاد فشار بیشتر بر این گروه زودتر ممکن خواهد شد. یک هیات صلح به رهبری عمر داوودزی، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور صلح، نیز به پاکستان رفته و ابراز امیدواری کرده است که ۲۰۱۹، سالی برای پایان جنگ در افغانستان خواهد بود.
پیش از این وزرای خارجه افغانستان، چین و پاکستان در مورد همکاریهای منطقهای برای تامین امنیت، صلح و ثبات، در کابل دیدار کرده بودند.