صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۸ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بیجاشدن ۶۰۰۰ نفر در هفتۀ نخست ۲۰۱۹ در افغانستان

بیجاشدن ۶۰۰۰ نفر در هفتۀ نخست ۲۰۱۹ در افغانستان

ادارۀ هماهنگی کمکهای بشری ملل متحد (اوچا) گفته است که از یکم تا هفتم جنوری سال روان میلادی، ۶۰۱۵ نفر دیگر در افغانستان بیجا شده اند.
اوچا گزارش داده است که این افراد از ولایتهای لغمان، غزنی، زابل، هلمند، نیمروز، هرات، بادغیس و فاریاب بیجاشده اند.
بر اساس آمار ارائه شده، بیشترین شمار بیجاشدگان در یک هفتۀ گذشته در ولایت فاریاب و به درجۀ دوم در ولایت لغمان بوده است.
اوچا گفته است که بیش از ۴۰۰ خانواده در نتیجۀ عملیات قوای امنیتی و دفاعی افغان از ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب بیجا شده اند.
به همین سان، ۲۲۲ خانوادۀ دیگر از ولسوالیهای علیشنگ و الینگار ولایت لغمان به شهر مهترلام، مرکز آن ولایت، به دلیل جنگ و ناامنی بیجا شده اند.
در گزارش هفتهوار اوچا آمده است که در هفتۀ نخست سال ۲۰۱۹ میلادی ۱۰۶۳۹ مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشته اند. از این میان، ۵۰۹۶ نفر داوطلبانه از ایران به افغانستان برگشته و ۴۸۶۲ نفر دیگر نیز از ایران به افغانستان رد مرز شده اند.
ادارۀ هماهنگی کمکهای بشری ملل متحد گزارش داده است که در جریان سال ۲۰۱۸ حدود ۳۵۰ هزار نفر، عمدتاً به دلیل جنگ و خشکسالی، در افغانستان بیجاشده بود.