صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دهلیز هوایی از بلخ به ترکیه و کشورهای اروپایی افتتاح شد

 دهلیز هوایی از بلخ به ترکیه و کشورهای اروپایی افتتاح شد

دهلیز هوایی از میدان هوایی بینالمللی مولانا جلالالدین بلخی در شهر مزار شریف به ترکیه و کشورهای اروپایی افتتاح شد و  در اولین پرواز، پنج تُن میوه خشک شامل توت خشک و کشمش، به لندن صادر شد. سمیررسا سخنگوی مشاور رئیس جمهور در امور مالی و بانکداری، دیروز (چهارشنبه، 19 جدی) به رسانه ها گفت: "تلاش میکنیم که از مزارشریف در هفته دو پرواز داشته باشیم و این پروازها در آینده بیشتر خواهد شد."
آقای رسا افزود؛ تاکنون از طریق دهلیزهایهوایی، پنج هزار تن مواد که شامل میوه تازه و خشک، قالین، پوست قره قل، زعفران و دیگر مواد میشود، طی ۴۲۵ پرواز، به کشورهای خارجی صادر شده است.
او تصریح کرد ارزش این اقلام صادراتی، به صد میلیون دالر امریکایی میرسد و در جریان هر هفته شش پرواز به چین صورت میگیرد، در هر پرواز ۲۰ تن جلغوزه صادر میشود.
ظهورالدین شیرزاد معاون وزارت تجارت و صنایع گفت که از طریق دهلیزهای هوایی، درکل ۵۳۰۰ تن مواد به کشورهای مختلف صادر میشود، که ۲۰ درصد مصرف آن را تاجران و ۹۰ درصد را حکومت میپردازد.
او افزود: "با صادرات بیشتر، میتوانیم که میزان تولیدات را بلند ببریم، دولت برای افزایش تولیدات برنامه هايى روی دست دارد، دولت تلاش میکند تا جهت فراهم سازی تسهیلات برای تاجران افغان، مواردى را جستجو نماید تا بتوانند از طریق هوا و زمین تولیدات شان را صادر کنند."
سچکین الپار سرقونسل ترکیه در شهرمزارشریف گفت که افغانستان و ترکیه دو کشور دوست اند و معاملات تجارتی شان را بیشتر توسعه خواهد داد.
آقای الپار افزود، گشایش راه لاجورد و امروز افتتاح دهلیزهوایی در مزارشریف، کشورهای دوست را بیش از پیش با هم نزدیک خواهد کرد.
قونسل ترکیه گفت که طی هشت ماه گذشته، از طریق دهلیز هوایی، اضافه از ۱۲۰ تن محصولات افغانی به ترکیه صادر شده است.
 آرش یونسی رییس اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ گفت: "خرسند استیم که امروز از طریق دهلیز هوایی، به کشورهای اروپایی مواد افغانی را صادر میکنیم.
وی علاوه کرد که امضاى توافقنامه ترانزیتی میان ترکمنستان و افغانستان، یکی از دستاورد های مهم بود، که برای تاجران وارد کننده و صادرکننده، یک پیشرفت مهم تلقی میشود.
اما او گفت که در راستای صدور ویزه به برخی کشورها، هنوزهم مشکلات وجود دارد که حکومت باید به آن توجه نماید.