صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سرپرست وزارت معارف: در سال 1398 تمام کارمندان و معلمین وزارت معارف بایومتریک می‌شوند

سرپرست وزارت معارف:  در سال 1398 تمام کارمندان و معلمین وزارت معارف بایومتریک می‌شوند

وزارت معارف و کمیسیون اصلاحات اداری برای تطبیق سیستم مدیریت اطلاعات و منابع بشری و تطبیق نتایج امتحان جمعی جهت استخدام کارمندان این وزرات، تفاهمنامه امضا کردند که براساس آن در سال آینده تمام کارمندان و معلمین وزارت معارف ثبت و بایومتریک میشوند. تفاهمنامه همکاری این دو نهاد دیروز(سهشنبه، 18 جدی) توسط محمد میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف کشور و احمدنادر نادری، رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی امضا شد.
سرپرست وزرات معارف در این برنامه گفت: «از جمله 420 هزار کارمند خدمات ملکی، 290 هزار تن آنان در ادارات مربوط به وزارت معارف کار میکنند که با ایجاد اصلاحات در این بخش، حدود 70 درصد بخش خدمات ملکی اصلاح خواهد شد. بنابراین براساس مفاد این تفاهمنامه، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در سال آینده اطلاعات و سوانح مسئولان و کارمندان معارف را ثبت و بایومتریک خواهد کرد.»
آقای بلخی افزود که برای ارایه خدمات بهتر نیاز است تا ادارات حکومت باهم همکار باشند و در بخش استخدام نیز پس از این کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، معلمین و کارمندان این وزرات را از طریق تطبیق سیستم امتحان جمعی استخدام و معرفی خواهد کرد.
این در حالی است که پیش از این نیز در سال گذشته حدود نه هزار و نه صد نفر از طریق امتحان عمومی توسط کمیسیون اصلاحات اداری به عنوان معلم در بخش معارف کشور استخدام شدند.
در همین حال، احمدنادر نادری، رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت که این تفاهمنامه که به هدف ساختارمند شدن ادارههای معارف به امضا میرسد ضمن ایجاد اصلاحات و بهبود عرصههای خدماتی، سیستم معلوماتی شفافی را به بار میآورد که بر کیفیت ساختار و خدمات آموزشی نیز تاثیر مثبت دارد. نادری، همچنین افزود که با عقد این تفاهمنامه، تا آخر سال مالی 1398 خورشیدی، سوانح و بایومتریک کارمندان و معلمین وزارت معارف آماده خواهد شد که پس از آن پرداخت معاشات آنان نیز از جانب وزارت مالیه براساس اطلاعات درج شده واقعی و بایومتریک افراد در "سیستم مدیریت اطلاعات منابع بشری" وزارت معارف پرداخت میشود.
در حال حاضر، معاشات کارمندان معارف در 17 ولایت کشور از طریق بانک پرداخت میشود. انتقال پول نقد برای کارمندان معارف بارها مورد تهاجم گروههای مسلح قرار گرفته، به ویژه در مناطق دوردست و کوهستانی ولایت بدخشان که ضمن به غارت بردن معاش معلمین، جان مسئولان انتقال پول را هم گرفته اند.
به گفته آقای نادری، ایجاد این سیستم یک راهکار مؤثر برای مبارزه با هویتهای خیالی نیز است که گزارشهایی مبنی بر وجود کارمندان و معلمین خیالی در ادارات وزارت معارف به نشر رسیده بود.
اما سرپرست وزارت معارف گفت که آمار و گزارش موثقی در مورد وجود افراد خیالی در سیستم معارف کشور وجود ندارد، با آنهم ایجاد سیستم مدیریت اطلاعات منابع بشری شفافیت لازم تضمین خواهد شد.
آقای بلخی گفت با آنکه قرار است در سال آینده حدود یک میلیون دانش آموز جدید وارد معارف کشور شود، اما بیش از 50 درصد مکاتب در سراسر کشور تعمیر ندارد. به گفته او، هرچند ماموریت اصلی وزارت معارف تعلیم و تربیت است، اما در سالهای گذشته کار اصلی وزارت معارف به ساخت و ساز مکاتب و زیربنا متمرکز شده بود.
سرپرست وزارت معارف گفت که پس از این ساخت مکاتب و زیربنا مسئولیت وزارتهای سکتوری و نهادهای همکار معارف است و این وزارت تلاش دارد تا روی کیفیت تدریس و جذب معلمان مسلکی بیشتر تمرکز کند که همکاری کمیسیون اصلاحات اداری در این بخش شفافیت و سلامت پروسه استخدام را تضمین میکند.
در مورد ساخت زیربنای مکاتب، آقای بلخی گفت که قرار است تا سال 1400 خورشیدی هیچ مکتبی بدون تعمیر نباشد. بنابراین در مناطق ناامن از "قطعات پیش ساخت" استفاده میشود که 2645 مکتب قرار است به این سیستم ساخته شود.
این در حالی است که تاکنون از جمله یک صد مکتبی که در مرحله اول قرار بود ساخته شود، این وزارت تاکید میکند که 87 باب آنها ساخته شده، در هفتههای پیش رو آمادهی افتتاح است و بقیه هم تا زمان معین تکمیل خواهد شد.