صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اسناد کامل 4 نامزد وزیر جدید کابینه و دو عضو دادگاه عالی به مجلس رسیده است

 اسناد کامل 4 نامزد وزیر جدید کابینه و دو عضو دادگاه عالی به مجلس رسیده است

مجلس نمایندگان میگوید که اسناد 4 نامزد وزیر جدید کابینه و دو عضو دادگاه عالی به مجلس رسیده و قرار است این نامزدان بزودی جهت کسب رای اعتماد معرفی شوند.
امیرخان یار معاون دوم مجلس نمایندگان در نشست دیروز (دوشنبه، 17 جدی) این مجلس گفت که اسناد 4 نامزد وزیر جدید کابینه از جمله نامزد وزرای امور داخله، دفاع ملی، معارف و اطلاعات و فرهنگ و دو عضو دادگاه عالی به مجلس رسیده است.  آقای یار افزود که امروز (سه شنبه) در نشست کمیته رؤسای مجلس تصمیم گرفته میشود که معرفی رسمی این نامزد وزرا در آجندای هفته آینده مجلس گنجانیده شود.
به گفته او، کمیته رؤسای مجلس هرچه عاجل معرفی این نامزد وزرا و روند رای دهی به آنان را در آجندا میگیرد تا روند سرپرستی در وزارتها پایان یابد.
پیش از این حکومت، اسدالله خالد، امرالله صالح، حسینه صافی و میرویس بلخی را به عنوان نامزد وزرای امور دفاع ملی، داخله، اطلاعات و فرهنگ و معارف معرفی کرده است.
هم اکنون وزارتهای انرژی و آب، معادن، تجارت، امور خارجه و برخی نهادهای مستقل دیگر توسط سرپرستان اداره میشوند و ادامه سرپرستی بیش از دو ماه خلاف قانون است. حکومت تاهنوز نامزد وزرای جدید برای این نهادها معرفی نکرده است.