صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پروازهای مستقیم از طریق دهلیزهای هوایی افزایش می‌یابد

پروازهای مستقیم از طریق دهلیزهای هوایی افزایش می‌یابد

مشاوریت اقتصادی ریاست جمهوری میگوید پروازهای مستقیم هفتهوار از طریق دهلیزهای هوایی کشور افزایش مییابد و این پروازها از طریق میدان هوایی بینالمللی ولایت هرات نیز آغاز خواهد شد.
سمیر رسا، سخنگوی دفتر مشاوریت اقتصادی ریاست جمهوری دیروز(دو شنبه، 17 جدی) در یک نشست خبری در کابل گفت: تاکنون 5400 تُن کالا که ارزش مجموعی آن به بیش از یک صد میلیون دالر امریکایی میرسد به کشورهای اروپایی، آسیایی و کشورهای عربی طی 420 پرواز صادر شده است.
آقای رسا به "روزنامه افغانستانما" گفت: هزینه این کالاها در حدود 6 میلیون دالر امریکایی است که 80 درصد آن از سوی حکومت و 20 درصد آن از طرف تاجر پرداخت میشود؛ اما ارزش کالاها بیشتر از 100 میلیون دالر امریکایی است. افغانستان معیارهایی که از طرف کشورها برای ورود به سازمان ترانزیتی "تیر" تعیین شده بود پوره کرده است و اکنون برای صادرات کالا از طریق راه لاجورد امتیازات ویژهای برای کالای اعضای این سازمان در نظر گرفته شده است.»
او افزود: این کالاها شامل میوههای خشک، گیاه طبی، قالین، پوست قرقل می شود به بازارهای آسیایی، اروپایی و کشورهای عربی صادر شده است و در حال حاضر با 33 شهر اروپا، 50 شهر هند، دوبی، ترکیه و شانگهای چین پرواز از طریق دهلیزهای هوایی جریان دارد.
آقای رسا گفت که در حال حاضر در هفته چهار پرواز به چین داریم اما تفاهمنامهای که با شرکت هوایی "کام ایر" به امضا رسیده است این رقم به 10 پرواز در هفته افزایش مییابد که در هفتههای آینده 100 تُن جلغوزه به چین انتقال خواهد یافت. همچنان از طریق دهلیز هوایی میان افغانستان و چین در جریان 2 ماه، حدود 1080 تن جلغوزه سیاه صادر کرده است.
آقای رسا همچنین گفت که قرارداد با شرکت هوایی "ترکش ایر" به امضا رسیده است که از برای نخستین بار از میدان هوایی بلخ به لندن نیز پرواز خواهد کرد. پس از این شرکتهای "کام ایر" و "ترکش ایر" کالاهای صادراتی افغانستان را از میدان هوایی مولانا جلالالدین محمد بلخی به هدف بازارهای ترکیه و اروپا انتقال خواهند داد که بازرگانان در شمال کشور میتوانند کالاهای شان را از میدان هوایی بلخ به بازارهای اروپا و ترکیه صادرکنند.
همچنین در مورد پارکهای صنعتی نیز آقای رسا گفت که 13 پارک صنعتی در 11 ولایت کشور برای بخش خصوصی توزیع خواهد شد که سکتور خصوصی در این بخش علاقه مندی زیادی نشان داده است. او گفت از آغاز توزیع زمین در 13 پارک صنعتی تا کنون 400 شرکت برای سرمایهگذاری در این بخش در خواست داده که از آن جمله 28 شرکت در پارک صنعتی زراعتی "باریک آب" واجد شرایط شناخته شده است. به گفته او، تا حالا از ولایت های میدان وردک هرات کابل خوست نیز در خواست آمده است که تنها از ولایت هرات 200 شرکت برای بدست آوردن زمین در خواست داده است.