صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هیأتی به منظور حل مشکلات تجار به ترکمنستان فرستاده می‌شود

هیأتی به منظور حل مشکلات تجار به ترکمنستان فرستاده می‌شود

رئيس اجرائيه حکومت مى گويد به زودى هیأتی به منظور حل مشکلات بازرگانان، به ترکمنستان فرستاده میشود.
در يک خبرنامه که از طرف دفتر مطبوعاتى رياست اجراييه منتشر شده، آمده است که داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور، دیروز با شماری از تجار ملی و مقامات مسئول در پیوند به مشکلات بازرگانان دیدار کرد.
منبع افزوده است که تجار گاز مایع، شکایت داشتند که در بندرهای کشور، با آنان رفتار دوگانه میشود و از یک ماه به این طرف تانکرهای گاز مایعشان در بندرهای کشور به بهانۀ کم کیفیت بودن، ایستاده است و از این ناحیه ضرر فراوان دیدهاند.
به گفتۀ منبع؛ تجار از ترکمنستان گاز خریداری کردهاند، اینکه شرکت فرستندۀ گاز، گاز کم کیفیت فرستاده است، باید زمینۀ برگشت آن فراهم باشد. اکنون نه اجازۀ ورود مییابد و نه مجوز برای برگشت آن وجود دارد. بازرگانان خواستار حل این مشکلات از مجرای قانونی شدند.
رئیس اجرائیه کشور پس از شنیدن مشکلات بازرگانان گفت که هرنوع رفتار دوگانه، با تجار قابل پذیرش نیست و پس از بررسیهای همهجانبه، به این موضوع رسیدهگی لازم خواهد شد.
موصوف، به نهادهای مربوط هدایت داد که هرچه زودتر، هیأتی را به ترکمنستان بفرستند تا مشکلات تجار بررسی و حل شود.
عبدالله گفت که ضرر تجار و سرمایهگذاران، به گونۀ مستقیم بر زندگی مردم تأثیر میگذارد.