صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نمایندگان: احزاب سیاسی باید از مجرای حکومت برای تامین صلح در کشور تلاش کنند

نمایندگان:  احزاب سیاسی باید از مجرای حکومت برای تامین صلح در کشور تلاش کنند

برخی نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از تلاشهای جداگانه در روند صلح میگویند که احزاب سیاسی باید از مجرای حکومت برای گفتگو با طالبان تلاش کنند.
شماری از نمایندگان در نشست دیروز (شنبه، 17 قوس) مجلس نمایندگان تاکید کردند که تلاشهای جداگانه احزاب سیاسی در روند صلح، موقف دولت افغانستان را تضعیف میکنند.
جعفر مهدوی نماینده مردم کابل در مجلس گفت: "برخی احزاب سیاسی یک هیات 7 نفره را برای مذاکره با طالبان تعیین کرده اند؛ اما حکومت از مجموع مردم افغانستان تشکیل شده و احزاب هم نباید تلاش کنند که خارج از چوکات حکومت هیات تعیین کنند."
آقای مهدوی خاطر نشان کرد که این گونه تلاش احزاب سبب تضعیف موقف حکومت در روند مصالحه با طالبان میشوند.
به گفته او، احزاب سیاسی باید تلاش کنند که در ترکیب هیات صلحی که از سوی حکومت معرفی شده، با گنجانیدن نمایندگان خود تغییرات بیاورند.
آرین یون نماینده مردم ننگرهار در مجلس نیز گفت که احزاب سیاسی می خواهند به صورت جداگانه با طالبان مذاکره کنند و این پراگندگی نمیتواند در روند صلح دستاورد خوبی برجا بگذارد.
خانم یون افزود که تمامی احزاب سیاسی باید برای تامین صلح در کشور یک دست شوند و با یک صدا روند صلح را بدرقه کرده و برای کامیابی روند صلح وارد عمل شوند.
این در حالی است که عبدالله قرلق عضو هیات رهبری حزب جنبش گفته است که احزاب سیاسی به دلیل عدم شمولیت آنان در ترکیب هیات 12 نفری حکومت در مورد مذاکرات صلح با طالبان، مجبور شده است که برای تعیین یک هیات تصمیم بگیرد. آقای قرلق میگوید که بحث و گفتگو در این مورد میان احزاب سیاسی جریان دارد و بزودی هیات 7نفری برای مذاکره با طالبان معرفی خواهد شد.