صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پُرزه فروشان تانک‌های هاموی در فراه دستگیر شدند

پُرزه فروشان تانک‌های هاموی در فراه دستگیر شدند

پولیس فراه سه تن از افرادی که قطعات تانکهای هاموی را از این ولایت به هلمند منتقل میکردند، دستگیر کرد. این رویداد به نوع خود کم سابقه است.
محبالله محب، سخنگوی پولیس فراه به خبرگزاری جمهور گفته که: "این افراد کسانی بودند که وظیفه داشتند تانکهایی را که طالبان از دولت میگیرد، پُرزه کرده و سپس به طالبان هلمندی برسانند."
به بیان وی، این سه نفر در حالی که همراه با خود مقدار زیادی از قطعات و پُرزه تانکهای هاموی را به همراه داشتند، در مسیر راه هلمند به دام پولیس افتادند.
او میگوید این سه نفر عضو طالبان بودند و به دلیل اینکه طالبان به راحتی نمیتوانند در فراه از تانکهای هاموی استفاده کنند، آنها را پرزه کرده و به ولایتهای دیگر از جمله هلمند منتقل میکنند.
محب علاوه کرده که در حال حاضر برای تحقیقات بیشتر این سه نفر در بند قوای امنیتی قرار دارند تا پرونده شان تکمیل شود.
وی همچنین گفته که تلاشها برای پس گیری آن تعداد از وسایل نقلیه دولت که در دست طالبان است، ادامه دارد.
اینکه موترها و تانک های دولتی در اختیار طالبان است، نسبتا عادی شده ولی تبدیل کردن آن به قطعات و پُرزه برای تعمیر دیگر تانکها، آن هم در ولایتی دیگر، کم سابقه است.