صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

میلر: در افغانستان ضمن تلاش های سیاسی عملیات نظامی نیز جریان دارد

 میلر: در افغانستان ضمن تلاش های سیاسی عملیات نظامی نیز جریان دارد

جنرال سکات میلر قوماندان عمومی نیروهای ناتو و امریکایی در افغانستان، میگوید که برای ختم جنگ در افغانستان، ضمن تلاش های سیاسی، عملیات نظامی نیز ادامه خواهد داشت.
میلر، این اظهارات را دیروز (چهارشنبه، 14 قوس)  در گفتگوهای اختصاصی با خبرنگران افغان در حاشیه کنفرانس دو روزۀ وزرای خارجۀ ناتو در بروکسل مرکز بلجیم بیان کرد.
او در پاسخ به سخنان جوزیف دنفورد جنرال بلند رتبۀ امریکا که گویا طالبان در افغانستان بازندۀ جنگ نیستند گفت: "جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد، نه طالبان این جنگ را برده میتوانند و نه هم نیروهای دولتی؛ برای این جنگ باید راه حل سیاسی جستجو شود."
میلر افزود که نیروهای افغان، در حال حاضر تمام عملیات هاى شان را برنامه ریزی کرده اند و اکنون به عملیات تهاجمی توجه بیشتر دارند.  به گفتۀ او، نیروهای افغان بیشتر مسلکی و توانمند شده اند و افغان ها به نیروهای شان افتخار میکنند.
قوماندان ناتو، در جواب یک سوال در مورد صلح گفت که افغان ها همه روزه زندگی خود را از دست میدهند؛ زیرا صلح یک نیاز است و آنها از حل سیاسی جنگ افغانستان حمایت میکنند.
موصوف افزود که امریکا از روند صلح با رهبری افغان ها حمایت میکند و تنها برای مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت افغانستان، زمینه را مساعد میسازد.