صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۹ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس مجلس: برخی نمایندگان حاضر نیستند دارایی‌های شان را ثبت کنند

رئیس مجلس: برخی نمایندگان حاضر نیستند دارایی‌های شان را ثبت کنند

رئیس مجلس نمایندگان با انتقاد از برخی نمایندگان مجلس میگوید که آنان حاضر نیستند داراییهای شان را مطابق به قانون ثبت کنند.
اداره ثبت داراییهای مقامهای عالی رتبه دولتی سه ماه پیش با فرستادن فورم ثبت داراییها به مجلس، از نمایندگان خواسته بودند که دارایی شان را ثبت کنند؛ اما تا هنوز بیشتر نمایندگان مجلس حاضر به ثبت دارایی شان نشده است.
به همین دلیل ارگ ریاست جمهوری به وزارت مالیه هدایت داده است تا معاشات اعضای شورای ملی را تا هنگام ثبت داریی اعضا و کارمندان بلند پایه این نهاد اجرا نکند.
این مشکل در مجلس سنا حل شده و سناتوران پس از تاخیر دوماهه در تاخیر معاشات، سرانجام فورم ثبت داراییها را خانه پوری کرده و معاشات شان را گرفته اند؛ اما این مشکل در مجلس نمایندگان هنوز هم پا برجا است.
به گزارش جمهور، عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس در نشست دیروز (چهارشنبه، 14 قوس) این مجلس گفت: "معاش نمایندگان تاهنوز اجرا نشده است؛ تعدادی از اعضای ولسی جرگه که مطابق به قانون دارایی خود را ثبت کرده اند معاشات آنان اجرا خواهند شد و دبیرخانه مجلس این موضوع را پیگیری میکند ممکن است امروز و فراد این مشکل حل شود."
آقای ابراهیمی افزود، ولی تعدادی از نمایندگان هنوز هم دارایی خود راثبت نکرده اند؛ تاکید ما این است که با احترام به قانون دارایی خود را ثبت کنند.
او گفت: "این گپ مهم است؛ چرا ما همین قانون(ثبت داراییهای مقامهای عالی رتبه دولتی) را تصویب کردیم؛ همانطوریکه تطبیق قانون الزامی است ما هم منحیث قانونگذار باید خود را به تطبیق قانون ملزم بدانیم."
غلام حسین ناصری دیگر عضو مجلس نیز گفت: "در درون خانه ملت عده‌‌ای از وکلا حاضر نیستند دارایی خود را ثبت کنند؛ همین زورمندان داخل مجلس در 8 سال کاری خلاف قانون معاش گرفتند ولی هیچ کاری نکردند."
آقای ناصری از هیأت اداری مجلس خواست که نامهای این نمایندگان را فاش کند. او تاکید کرد که نباید به نمایندگان زورمند اجازه داده شود که از خانه ملت سوء استفاده کنند.
عبیدالله بارکزی نیز گفت: "چند نفر(نماینده) انگشت شما هم قانون و هم اصول وظایف داخلی مجلس را زیر پا گذاشته و احترام نمیکنند و امروز هم به خاطر همین افراد است که نمایدگان معاشات خود را گرفته نمیتوانند."
آقای بارکزی افزود که بسیاری از نمایندگان به معاشات خود وابسته اند و در صورتی که اجرا نشود، نمیتوانند زندگی خود را کفاف کنند.
این در حالی است که پیش از این برخی نمایندگان گفته که شمار نمایندگان زورگو و قانون شکن نزدیک به 100 تن میرسد که در 8 سال کاری مجلس به ندرت در نشستهای این مجلس حاضر شده اند.