صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۶ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهور: نگرانی‌های حقوق بشری مردم در طرح جدید صلح در نظر گرفته شده است

 معاون رئیس جمهور: نگرانی‌های حقوق بشری مردم در طرح جدید صلح در نظر گرفته شده است

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری میگوید که در طرح جدید صلح که از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در کنفرانس جنیوا ارائه شد، نگرانیهای حقوق بشری مردم افغانستان نیز در نظر گرفته شده است.
آقای دانش که دیروز (سه شنبه، 13 قوس) در مراسم گرامیداشت از هفتادمین سال تصویب "اعلامیه جهانی حقوق بشر" در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سخنرانی میکرد، گفت که مردم افغانستان نگرانیهای زیادی در مورد قربانی شدن ارزشهای حقوق بشری در پروسه صلح، دارند.
او افزود که "مردم می پرسند که طالبان در این سالها هزاران انسان ملکی بیگناه را با عملیات انفجاری و انتحاری به قتل رساندهاند و اکنون در مقابل این کشتارها برای مردم و برای ورثه مقتولین و قربانیان رویدادهای جنگی چه جوابی دارند و آیا لازم نیست در جریان پروسه صلح، صدای بازماندگان و قربانیان جنگ که جمعیت قابل توجهی را تشکیل میدهند هم شنیده شود؟"
معاون رئیس جمهور گفت که طالبان در دوره امارت خود قومی عمل کردهاند و سران و نخبگان همه اقوام را به قتل رسانده و ترور کردهاند و مردم افغانستان میپرسند که "آیا این گروه این رویه خود را تغییر میدهند و آیا میتوانند اعتماد همه اقوام افغانستان را جلب کنند؟"
به گفته معاون دوم ریاست جمهوری، یکی دیگر از سئوالات مردم افغانستان این است که آیا طالبان میتوانند خود را با تغییراتی که در 18 سال اخیر بوجود آمده وفق دهند و گروههای نوظهور اجتماعی همانند گروههای فعال حقوق زن و فعالان مدنی را بپذیرند؟
آقای دانش گفت که با توجه به همین نگرانیها، طرح جدید صلح که توسط رئیس جمهور ارائه شده، به عنوان یک طرح جامع، " همه نگرانیهای مردم افغانستان را در نظر گرفته است."
او افزود که "در این طرح به حفظ دستاوردهای 18 سال گذشته و بر حفظ حقوق بشر و حقوق زنان و حقوق اساسی شهروندان تأکید شده و همچنین تأکید شده بر اینکه قانون اساسی افغانستان باید مورد پذیرش همه جوانب قرار گیرد و اگر هم تعدیلی لازم باشد این تعدیل باید در چارچوب شرایطی که در خود قانون اساسی پیش بینی شده صورت گیرد."
روند گفتگوهای صلح با گروه طالبان در این اواخر از سوی مقامات امریکایی شتاب بیشتری گرفته و نماینده ویژه این کشور در امور صلح افغانستان، تا کنون دوبار با نمایندگان گروه طالبان در قطر دیدار کرده است.
اما شهروندان افغانستان میگویند که دستاوردهای 18 سال اخیر مردم افغانستان، قانون اساسی، حقوق بشر و حقوق زنان نباید در جریان گفتگوهای صلح نادیده گرفته شود.
سیماسمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در مراسم دیروز سخنرانی کرد و از حکومت خواست که خواستها و حقوق قربانیان جنگ را در پروسه صلح مورد توجه قرار دهد.