صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۶ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نمایندگان طالبان برای دیدار با رهبرشان به پاکستان رفتند

 نمایندگان طالبان برای دیدار با رهبرشان به پاکستان رفتند

یک منبع معتبر از طالبان در کویته تایید کرده که یک هیات از دفتر سیاسی طالبان در قطر به اسلام آباد رفتهاند. او گفته این هیات شامل شیرمحمد عباس استانکزی، شهاب الدین دلاور، ضیا الرحمن مدنی و عبدالسلام حنفی هستند.
این منبع به بیبیسی گفته که پاکستان برای سهیم شدن خود در گفتوگوهای جاری صلح افغانستان این هیات را دعوت کرده است.
این منبع از طالبان گفته که پاکستان فکر میکند که در گفتوگوهای اخیر صلح افغانستان، حکومت پاکستان به حاشیه رانده شده است.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان نیز به  بیبیسی گفته که نمایندگان طالبان از دفتر قطر برای گفتوگوهای صلح به کشورهای مختلف سفر کردهاند اما او اکنون نمیتواند سفر آنها را به پاکستان تایید کند.
خبر سفر این هیات در حالی منتشر میشود که زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نیز برای سومین دور مذاکرات با مقامهای پاکستانی وارد اسلام آباد شده است.
بر اساس گزارشها، انتظار میرود آقای خلیلزاد در این سفر با مقامهای سیاسی و نظامی پاکستان در مورد چگونگی کشاندن طالبان دور میز گفتوگوی صلح، بحث کند.
گفته شده آقای خلیلزاد پس از پاکستان به افغانستان و چند کشور دیگر هم سفر خواهد کرد.
آقای خلیلزاد در کنار سفرهای منطقهای خود تاکنون دو دوره با نمایندگان طالبان در قطر نیز گفتوگو کرده است.
پیشتر روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا نیز نگاشته بود که هیات هفت نفری گروه طالبان به پاکستان رفته تا پیش از سومین دیدارشان با مقامهای آمریکایی، با رهبرانشان در پاکستان مشورت کنند.
یک منبع از دفتر طالبان در قطر به این روزنامه گفته، سفر هیات سیاسی این گروه به پاکستان مهم است و موضوعات دور سوم گفتوگو با آمریکا را روشن میسازد.
این منبع گفته که قرار است این نمایندگان با ملاهبت الله، رهبر گروه طالبان نیز دیدار داشته باشند. به گفته این روزنامه، این دیدار میان اعضای گروه طالبان پس از آن صورت میگیرد که یکی از اعضای بلندپایه این گروه در هلمند به نام ملا عبدالرحیم کشته شد که گفته میشود با صلح با آمریکاییها مخالف بود.