صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۶ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کار پنج پروژۀ انکشافی عام المنفعه در دایکندی عملی می شود

کار پنج پروژۀ انکشافی عام المنفعه در دایکندی عملی می شود

  اداره عملیاتی و انکشافی ملی می گوید که به اساس تصمیم ریاست جمهوری، پنج پروژۀ انکشافی عام المنفعه در ولایت دایکندی عملی میشود.
به گزارش پژواک، عبدالرحمن عطاش معاون اداره عملیاتی و انکشافی ملی، در سفری که به ولایت دایکندی داشت، گفت که ریاست جمهوری تصمیم دارد که نزدیک به ۳۰۰ پروژه انکشافی را در تمام ولایات کشور به شمول ولایت دایکندی تطبیق کند.
موصوف افزود که سهمیه دایکندی پنج پروژه؛ شامل یک سالون ورزشی دارای تالار و جمنازیوم با گنجایش دوهزار تن؛ مرکز مجتمع فرهنگی با زیربنای یکهزار مترمربع؛ دو مکان انتظارگاه برای شفاخانه با زیربنای ۳۰۰ مترمربع؛ و یک باب مسجد جامع در دو طبقه با ظرفیت ۱۵۰۰ نفر می باشد.
وی، هزینه مجموعی این پروژه را ۱۵۰میلیون افغانی عنوان کرده، گفت که پول آن از سوی اداره عملیاتی و انکشافی ملی افغانستان که به تازگی ایجادشده است، پرداخت می گردد.
عطاش، با اشاره به اینکه کارعملی این پروژهها تا ۱۰ روز آینده آغاز می شود، علاوه کرد که این پروژهها در مدت یک سال تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.
معاون اداره عملیاتی و انکشافی کشور، از مردم دایکندی خواست که در قسمت نظارت از کیفیت و سرعت تطبیق پروژه ها، نقش فعال داشته باشند.