صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۶ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سرمنشی ناتو: هزینه ترک افغانستان بیشتر از حضور در این کشور است

سرمنشی ناتو: هزینه ترک افغانستان بیشتر از حضور در این کشور است

ینس ستولتنبرگ، سرمنشی ناتو تأکید میکند که اگر افغانستان را ترک کنند، هزینه آن به مراتب بیشتر از حضور اعضای کشورهای عضو ناتو در این کشور، خواهد بود.
آقای ستولتنبرگ که دیروز( دوشنبه، 12 قوس) در مورد آجندای نشست وزیران خارجه کشورهای ناتو در بروکسل صحبت میکرد، به خبرنگاران گفت که آنان بخاطر حفاظت از شهروندان خویش در افغانستان میمانند و نمیخواهند که این کشور دوبار به مکان امن برای گروههای تروریستی مبدل شود.  او گفت " ما باید قیمت ترک کردن افغانستان را با ماندن در آنجا مقایسه کنیم. ما باید تحلیل واقعبینانه داشته باشیم که اگر افغانستان را ترک کنیم، طالبان بر میگردند و این خطر بزرگی است و گروههای متفاوت تروریستی در آنجا، پناه میگیرند. به گونۀ مثال ما میدانیم که القاعده آنجاست، داعش آنجاست و ما میدانیم که داعش با هسته مرکزی خود، در شام، و دیگر شبکههایی که در اروپا دارند، کار میکند”.
این مقام ناتو گفت که آنان هزینه و چالشهای حضور در افغانستان را شامل تلفات متحدین ناتو میدانند؛ اما باید اطمینان حاصل کنند که این کشور دوباره به مکانی امن برای گروههای تروریستی برای طرحریزی و حمله به کشورهای عضو ناتو مبدل نمیشود.
او همچنان افزود که ناتو، گروه داعش را در خاورمیانه شکست داده است و آنان باید مطمئن شوند که این گروه در افغانستان خود را سروسامان نمیدهد.
آقای ستولتنبرگ گفت که ناتو حمایتهای خویش را از نیروهای افغان ادامه میدهند.
برگزاری انتخابات
آقای ستولتنبرگ در مورد خبرهای نشر شده در مورد تعویق انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفت که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان "مهم" است؛ اما باید افغانها با توجه به آمادگی نیروهای افغان برای تأمین امنیت و مسایل اکمالاتی انتخابات، در مورد تاریخ برگزاری آن، تصمیم بگیرند.
او افزود که نباید تجربه انتخابات پارلمانی نادیده گرفته شود و از کمبودیهای انتخابات پارلمانی در انتخابات ریاست جمهوری باید جلوگیری گردد.