صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فيفا: بازشمارى آراى انتخابات مجلس نمایندگان بايد تحت نظارت ناظرين انجام شود

فيفا: بازشمارى آراى انتخابات مجلس نمایندگان بايد تحت نظارت ناظرين انجام شود

موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) از اعلام شمارش مجدد آراى برخى ولايات و مراکز رايدهى استقبال کرده اما ميگويد که اگر این بازشماری، تحت نظارت ناظرين و مشاهدين صورت نگيرد، زمینه فساد و تقلب را بیشتر خواهد ساخت.
بنابر شکايتهاى موجود از تقلب و تخطى ها در انتخابات، کميسيون مستقل انتخابات اعلام کرده است که آراى ٤٥٤ مرکز رايدهى انتخابات مجلس نمایندگان در يازده ولايت به شمول تمام مراکز ولايت پنجشير را باز شمارى مى کند.
همچنان اين کميسيون گفته است که بر علاوۀ آن، آراى تمام مراکز رايدهى کابل نيز بازشمارى مى شود.
به گزارش پژواک، یوسف رشید رئیس اجرائی فیفا دیروز در یک نشست خبری در کابل، از اين اقدام کميسيون مستقل انتخابات برای تامین شفافیت و عدالت در انتخابات استقبال کرد؛ اما گفت که اگر این بازشماری به شکل شفاف و تحت نظارت ناظرين و مشاهدين نامزدان، نهادهاى ناظر انتخابات و احزاب سیاسی صورت نگيرد، زمینه فساد و تقلب را بیشتر خواهد ساخت.
وى از کميسيون مستقل انتخابات خواست تا براى تامين شفافيت بيشتر، مراحل اين بازشمارى را با نامزدان هماهنگ پيش ببرد.
او افزود که کمیسیون برای ناظرین نامزدان به خصوص نامزدان حوزه کوچى ها که شدیداً از وضعیت ناراض می باشند، فرصت نظارت را فراهم نماید.
به باور رشید، برای جلوگیری از ازدحام در روند بازشماری آراء، خوب است تا یک جدول زمانی ترتیب و با نامزدان شریک شود؛ تا بر اساس آن نامزدان ناظرین شان را به محل بازشمارى آرا بفرستند.
وى گفت که تمام آراى ولايت کندز نيز بازشمارى گردد؛ زيرا اکثريت نامزدان کندز، از چگونگى روند انتخابات ناراض مى باشند.
او از کميسيون هاى انتخاباتى خواست تا اسامى آن عده زورمندان و اراکين دولتى با مردم شريک گردد که در امور کميسيون ها مداخله نموده اند.
وى گفت که کميسيون ها بايد با اين چنين افراد در مطابقت به قوانین نافذۀ کشور برخورد نمايند.
او مدعى شد که کمیسیون انتخابات تصمیم قاطع در رابطه به اعلام تقویم انتخابات رياست جمهورى را ندارد و مى خواهد از قانون فرار کند.
به گفته وى، کمیسیون مستقل انتخابات به جای فرار از قانون، باید سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری، شوراهاى ولسوالی و انتخابات مجلس نمایندگاندر غزنی را مشخص کند و برنامه اصلاحى براى اين انتخابات را داشته باشد.
نهاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، از تمامی جناح ها و گروه های سیاسی خواست تا رفتار شان بخصوص در تشکیل تکت های انتخاباتی را در مطابقت با قانون اساسی تنظیم نموده و از کمپاین های پیش از وقت و استفاده از موقف و امکانات دولتی، خود داری نمایند.
همچنان او گفت که کمیسیون انتخابات، باید در فعالیت غیرقانونی نامزدان احتمالی رياست جمهورى تماشاگر نباشد و از صلاحیت های قانونی خود استفاده کند.
کميسيون مستقل انتخابات، ٣١ حمل را روز انتخابات رياست جمهورى اعلام کرده و دو روز پيش گفته بود که تا دو روز، تقويم اين انتخابات را اعلام مى کند.