صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کار ساخت قسمت ششم سرک بامیان - دوشی آغاز شد

کار ساخت  قسمت ششم سرک بامیان - دوشی  آغاز شد

محمد اشرف غنی رئیس جمهور و معاونش سرور دانش، که در رأس یک هیئت بلند رتبه به منظور افتتاح چند پروژه توسعهای به ولایت دایکندی و بامیان سفر کرده بودند؛ کار ساخت قسمت ششم سرک بامیان-
دوشی را افتتاح کرد.
یما یاری، سرپرست وزارت فواید عامه روز شنبه 19 عقرب هنگام افتتاح رسمی ساخت سرک بامیان - دوشی، گفت که این سرک 152 کیلومتر طول دارد و به شش بخش تقسیم شده است.
آقای یاری افزود قسمت ششم این سرک، دارای ۲۵کیلومتر طول، 11 متر عرض، 4 پایه پل به سایزهای مختلف، 138 پایه پلچک و بیشتر از 17 کیلومتر دیوار استنادی است.
هزینه ساخت این سرک 27 میلیون دالر است و شرکت ساختمانی چینایی کینگداو ساخت آن را برعهده گرفته است.
سرپرست وزارت فواید عامه همچنین علاوه کرد که کار ساخت قسمت اول، از سمت دوشی ولایت بغلان نیز آغاز شده و مابقی قسمتها در حال تدارکات و طراحی است.
سرک بامیان-دوشی به طول مجموعی 152 کیلومتر است که به شش قسمت تقسیم شده است، قسمت اول و ششم آن به طول ۴۸.۷ کیلومتر میشود که بخش اول آن از طرف دوشی ولایت بغلان آغاز و به طرف ولایت بامیان ادامه دارد و بخش ششم این پروژه از طرف ولایت بامیان آغاز و به طرف ولایت بغلان امتداد دارد.
هزینه مجموعی این پروژه ها بیش از ۴۸ میلیون دالر امریکایی است که توسط بانک جهانی تمویل و در مدت بیشتر از دو نیم سال تکمیل خواهد شد.
آقای یاری در مراسم افتتاح ساخت سرک بامیان-دوشی همچنین گفت که در مجموع ۲۸ پروژه در ولایت بامیان تحت کار و در مراحل تدارکاتی قرار دارد که هزینه آنها بالغ بر ۲۰ میلیارد افغانی میشود و در سال جاری و سالهای آینده تطبیق میشود.
سرپرست وزارت فواید عامه تصریح کرد که پروژههای متذکره، بزرگترین میزان سرمایهگذاری حکومت وحدت ملی در ولایت بامیان به منظور شکستن زندان جغرافیایی و اتصال به بازارهای منطقهای است.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور نیز در این مراسم، ضمن تبریکی به مردم ولایت بامیان به خاطر آغاز کار احداث سرک بامیان-دوشی گفت که نقطه مرکزی افغانستان به عوض اینکه یک نقطۀ انزوا باشد، به قلب متحرک افغانستان تبدیل میشود.
آقای غنی افزود، شاهد باشید که این وعده ها، به عمل مبدل میشود و اهمیت راه دوشی- بامیان در این است که بدیل سالنگ خواهد شد؛ زیرا سالنگها ضرورت به یک بازسازی اساسی دارد و همچنان این راه، مرکز افغانستان را با شمال شرق و بعد از آن با آسیای مرکزی ارتباط میدهد.
رئیس جمهور کشور تاکید کرد که مهم این است که باید به هر قیمتی که میشود، به گردندیوال برسیم و مهمترین کار ما اتصال مزارشریف به کندهار است که بنام دهلیز شمال یاد میشود.
آقای غنی همچنین گفت که این چند کوریدور بنیادی، ضامن وحدت ملی از یک طرف و ایجاد یک اقتصاد ملی از جانب دیگر است که همه افغانستان را با همدیگر ارتباط میدهد و ارتباط ما را به عنوان نقطۀ وصل بین آسیای مرکزی و جنوبی نیز تامین میکند.
رئیسجمهور کشور به وزارت فواید عامه نیز هدایت داد که پروژههای متذکره را به موقع تطبیق و از آنها به صورت جدی مراقبت کند.