صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هند تغییر موضع در قبال طالبان را رد کـرد

هند تغییر موضع در قبال طالبان را رد کـرد

وزارت امور خارجه هند تغییر موضع این کشور در قبال مذاکره با گروه طالبان را رد کرده است.
گفتوگوهای صلح چند جانبه افغانستان روز جمعه (۱۸ عقرب) در مسکو با حضور نمایندگان گروه طالبان و شورای عالی صلح کشور برگزار شد.
نمایندگان کشورهای هند، ایران، چین، پاکستان هم در این مذاکرات حضور داشتند. احزاب مخالف دولت هند میگویند مشارکت هند در این مذاکرات، "تغییر موضع چشمگیر" این کشور در قبال طالبان است اما دولت هند گفته است "هیچ مذاکره مستقیمی" میان طرفین صورت نگرفته است. سفرای سابق هند در پاکستان و افغانستان در نشست مسکو حضور داشتند و وزارت امور خارجه هند گفته است مشارکت این کشور در این مذاکرات "در حد مقامهای غیر رسمی" بوده است.
عباس استانکزی، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر و رئیس هیات پنج نفره طالبان، و حاجی دینمحمد همراه سه عضو دیگر شورای عالی صلح در نشست مسکو حضور داشتند.
دولت گفته است دراین نشست حضور رسمی ندارد و شورای عالی صلح به عنوان یک نهاد مستقل در این نشست شرکت دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه هند گفته است این کشور مذاکرهای با طالبان نداشته و تنها در نشستی با میزبانی روسیه در باره افغانستان مشارکت داشته است.
این سخنگو گفته است "موضع هند، مشارکت در هر گفتوگویی در باره افغانستان در صورت مشارکت دولت منتخب این کشور بوده است و هیچ فرقی میان طالبان خوب و طالبان بد وجود ندارد."
اولین دور مذاکرات مسکو بدون حضور طالبان صورت گرفت و هیات رسمی دولت افغانستان نیز در آن شرکت کرد اما در این دور هیچ مقام رسمی افغانستان در این نشست حاضر نشد و تنها اعضای شورای عالی صلح به مسکو سفر کردند. دولت گفته است روند گفتوگوهای صلح با طالبان باید به "رهبری افغانها و با مالکیت افغانها" انجام شود و به همین دلیل در نشست مسکو حضور رسمی ندارد.