صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس کمیسیون انتخابات: تلاش می‌شود چهار انتخابات در سال آینده همزمان برگزار شود

رئیس کمیسیون انتخابات: تلاش می‌شود چهار انتخابات در سال آینده همزمان برگزار شود

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در صورت امکان چهار انتخابات به صورت همزمان در سال آینده خورشیدی برگزار خواهد شد.
عبدالبدیع صیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات دیروز ( شنبه 19 عقرب)  در یک نشست خبری در کابل گفت:"ما در سال آینده چهار انتخابات پیش رو داریم."
او افزود که:" انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات ولایت غزنی، انتخابات شورای ولایتی و شورای ولسوالی ها انتخابات هایی اند که از لحاظ تخنیکی، امنیتی و بودجه وی مورد بحث و بررسی قرار دارد تا در صورت امکان و حل مشکلات آن ها از سوی نهاد های ذیدخل ملی و بینالمللی یکجا برگزار گردد. "
آقای صیاد گفت که در حال حاضر کارمندان کمیسیون انتخابات از لحاظ تخنیکی مصروف کارهای انتخابات پارلمانی اند، ولی کمیسیون برای اعلام تقویم انتخابات ریاست جمهوری وقت کافی دارد.
رئیس کمیسیون انتخابات گفت:" از لحاظ قانون باید تقویم انتخابات ریاست جمهوری 180 روز قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام گردد یعنی ما در حال حاضر 5 ماه دیگر وقت داریم ولی تلاش میکنیم که تا دو روز دیگر این تقویم اعلام شود." آقای صیاد گفت:"ما در حال حاضر با حکومت افغانستان و همکاران بین المللی خود روی امنیت انتخابات ریاست جمهوری و بودجه آن در حال رایزنی هستیم." وی درباره انتخابات شوراهای ولسوالی گفت:" تا هنوز مشکلات که باعث تاخیر انتخابات پارلمانی شدند پا برجاست و با حکومت ارگانهای محلی در حال بحث هستیم که این مشکلات نیز حل گردد."
کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این اعلام کرده بود که انتخابات ریاست جمهوری را در 31 حمل سال آینده خورشیدی برگزار میکند. اکنون در کابل گروههای سیاسی در حال تشکیل تکتهای انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده هستند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور نیز اعلام کرده که در انتخابات آینده نامزد میشود تا کارهای ناتمامش را به سرانجام برساند.