صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۶ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سفر رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور به مناطق مرکزی

سفر رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور به مناطق مرکزی

محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور و سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در رأس یک هیأت عالی رتبه دولتی، روز جمعه ( 18 عقرب) به مناطق مرکزی کشور سفر میکنند.
بر اساس گزارش هایی از دفتر ریاست جمهوری، رئیس جمهور و معاون دوم ریاست جمهوری، به ولایات دایکندی و  بامیان سفر کرده و با مردم این ولایات دیدار نموده و همچنین  شماری از پروژه های انکشافی را افتتاح میکنند.همچنین محمود بلیغ، والی دایکندی اعلام کرده که رئیس جمهور و معاون دوم ریاست جمهوری، برای دیدار با مردم و افتتاح چند پروژه انکشافی به این ولایت سفر میکنند.
این اولین سفر رئیس جمهور غنی به ولایت دایکندی  و دومین سفرش به ولایت بامیان بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی است. او در زمان کمپاین انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 میلادی به همراه دو معاون خود به ولایت دایکندی سفر کرد و وعده کرد که "زندان جغرافیایی مناطق مرکزی را میشکند."
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در ماه سرطان سال گذشته نیز به ولایت دایکندی سفر کرده بود. آقای دانش در آن سفرش به مردم ولایت دایکندی گفت که برق، سرک و اعمار میدان هوایی، اولویتهای حکومت برای ولایت دایکندی است.
معاون رئیس جمهور گفته بود که با توجه به سطح وسیع محرومیت، فقر و عقبماندگی؛ پروژههای حکومت در این ولایت اندک بوده است، اما اراده ما بر آن است که دیگر اجازه ندهیم فقر، محرومیت و تبعیض بیش از این سایه سیاه خود را بر این مناطق بگستراند.