صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آمریکا بندر چابهار را به منظور کمک به توسعه افغانستان از تحریم معاف کرد

آمریکا بندر چابهار را به منظور کمک به توسعه افغانستان از تحریم معاف کرد

دولت آمریکا بندر چابهار ایران و همچنین صادرات مواد نفتی ایران به افغانستان را از تحریمهای وضع شده علیه این کشور معاف کرده است.
در پی اجرایی شدن مرحله دوم تحریمهای ایالات متحده، مایک پومپئو، وزیر خارجه آن کشور تصمیم گرفته است که به منظور کمک به توسعه افغانستان و حفظ مسیر ارتباطی جهت ارسال اقلام بشردوستانه به ایران، بندر چابهار واقع در جنوب شرق ایران و طرح توسعه آن را از شمول تحریمها معاف کند.
با اعطای این معافیت، طرح توسعه مسیر حمل و نقل دریایی افغانستان از طریق ایران میتواند ادامه داشته باشد. این طرح که به رهبری هند اجرا میشود از جمله شامل احداث خط آهن ارتباطی از بندر چابهار تا افغانستان و یک خط ارتباط ریلی بین زاهدان و مشهد در ایران است.
معافیت چابهار به معنی ادامه حمل و نقل واردات و صادرات افغانستان از طریق این بندر و همچنین تسهیلات واردات کالاهای غیرتحریمی برای ایران به خصوص اقلام بشردوستانه شامل مواد غذایی، دوا، وسایل و تجهیزات صحی و طبی و مواد زراعتی است.
روز سه شنبه ، برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، گفت که هدف تحریمهای ایالات متحده تنها "تغییر رفتار مخرب" حکومت است و دادوستدهای بشردوستانه مانند دوا و غذا را هدف قرار نداده است. این مقام آمریکایی خطاب به ایرانیان اظهار داشت: "فارغ از آنچه که از رهبرانتان شنیدهاید، ایالات متحده هیچگاه معاملات بشردوستانه را مورد تحریم قرار نداده است."
علاوه بر بندر چابهار، وزیر خارجه آمریکا فروش مواد نفتی از ایران به افغانستان را نیز مجاز اعلام کرده است.
وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیهای در این مورد گفته است که "این معافیتها برای ادامه حمایت از روند رشد افغانستان و همچنین ارسال مواد و اقلام بشردوستانه جنبه حیاتی دارد."
مرحله دوم تحریمهای آمریکا که از روز دوشنبه این هفته به اجرا گذاشته شده به خصوص بر قطع ارتباط بخش انرژی و مالی جمهوری اسلامی با خارج تاکید دارد. دولت آمریکا گفته است که هدف از این تحریمها، محروم کردن حکومت جمهوری اسلامی و رهبران ایران از منابع مالی برای ادامه برخی از سیاستهای خارجی و داخلی آن است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، و مقامات دولت او مقامات حکومت ایران را متهم کردهاند که پس از توافق هستهای و لغو تحریمهای دوره قبل، درآمدهای ارزی خود را به جای به کارگیری جهت بهبود شرایط اقتصادی مردم ایران، برای کمک به حکومت سوریه و ادامه جنگ در آن کشور، حمایت از سازمانها و گروههای "تروریستی" و ایجاد بیثباتی در منطقه، سرکوب مردم ایران و سوء استفاده شخصی به کار بردهاند.
دولت آمریکا خواستار تغییرات اساسی در برجام، توقف برنامه موشکی بالستیک ایران و تغییراتی در سیاست منطقهای و حقوق بشری جمهوری اسلامی است. مقامات ایرانی اتهامات آمریکا را رد کرده و ضمن تاکید بر ادامه سیاستهای خود، تحریمها را کم اثر دانستهاند.
طرح توسعه بندر چابهار توسط شرکتهای هندی انجام میشود و در صورتی که مشمول تحریم آمریکا قرار میگرفت، تامین منابع و اعتبارات مالی برای ادامه طرح با مشکلات جدی مواجه میشد. انتظار این است که تکمیل این طرح باعث بهبود دسترسی افغانستان به تسهیلات ارتباط دریایی موثر شود و به خصوص اتکای آن کشور محصور در خشکی به بنادر پاکستان را کاهش دهد.
هند انتظار دارد با تکمیل این طرح، به یکی از طرفهای تجاری عمده افغانستان تبدیل شود و با استفاده از مسیر ترانزیت کشور، مبادلات خود با کشورهای آسیای میانه را نیز گسترش دهد.
علاوه بر بندر چابهار، دولت آمریکا با معافیت موقت هند از تحریم نفتی ایران نیز موافقت کرده است. هند از خریداران عمده نفت صادراتی ایران در منطقه است و اعطای معافیت به آن کشور پس از یک رشته مذاکرات فشرده بین مقامات هندی و آمریکایی صورت گرفت. هند و آمریکا طی سالهای اخیر در صدد توسعه روابط خود بودهاند.