صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یک زن افغانی‌الاصل در انتخابات امریکا پیروز شد

یک زن افغانی‌الاصل در انتخابات امریکا پیروز شد

صفیه وزیر، مهاجری از افغانستان در آمریکا، برنده انتخابات ایالتی نیوهمپشایر شد.
صفیه وزیر که ۲۷ سال دارد، توانست چند ماه پیش در انتخابات مقدماتی ایالتی، رقیب خود را که برای چهار دوره در مجلس ایالتی نیوهمپشایر نمایندگی کرده بود، شکست بدهد.
انتخابات میاندورهای آمریکا روز گذشته برگزار شد. علاوه بر نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان کنگره فدرال، رای گیری برای انتخاب شماری از نمایندگان کنگرههای ایالتی و فرمانداران چند ایالت نیز صورت گرفت. نتایج این انتخابات تا حال نهایی نشده است ولی آنچه روشن شده نشان میدهد که دموکراتها اکثریت کرسیهای مجلس نمایندگان را به دست آوردهاند اما جمهوریخواهان توانستهاند اکثریت قبلی خود در سنا را افزایش دهند.
در این انتخابات شمار بیسابقهای از زنان شرکت کردند و تا حال به نظر میرسد که بیشتر از صد زن به مجلس نمایندگان راهیافتهاند.
در این میان یک زن آمریکایی ایرانی تبار نیز به عضویت مجلس نمایندگان ایالت فلوریدا انتخاب شده است.انتخابات کنگره آمریکا؛ جمهوریخواهان اکثریت سنا را حفظ کردند دموکراتها مجلس نمایندگان را تصاحب کردند
صفیه وزیر شش سال داشت که با خانواده از افغانستان به ازبکستان رفت و در سال ۲۰۰۷ با مادرش به آمریکا پناهنده شد.
او در لیسه کنکورد فارغ التحصیل شده و در سال ۲۰۱۳ شهروندی آمریکا را به دست آورده است.
سه سال بعد، پس از کار در فروشگاه زنجیرهای والمارت و سپس کتابخانه دانشگاه، او مدرک تحصیلی از یک کالج محلی دریافت کرد. خانم وزیری متاهل و در انتظار فرزند سوم خود است.
مقامات نیوهمپشایر گفته بودند که اگر خانم وزیر در انتخابات ماه نوامبر دنیس سوزی، رقیب حزب جمهوریخواه را شکست دهد، اولین پناهندهای است که در تشکیلات اداره امور ایالتی در نیوهمپشایر مشارکت خواهد کرد.