صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳۰ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خانواده‌ها مانع تحقیقات درباره مرگ ۱۲ نوزاد در پنجشیر شدند

خانواده‌ها مانع تحقیقات درباره مرگ ۱۲ نوزاد در پنجشیر شدند

مقامهای محلی در ولایت پنجشیر میگویند برخی از خانوادههای نوزادانی که دو روز پیش در آن ولایت جان باختند، اجازه ندادند در مورد مرگ کودکانشان تحقیق شود.
وحید مجروح، سخنگوی وزارت صحت عامه به بیبیسی گفته که کمیته مسئول بررسی رویداد هنوز دراین مورد تحقیق میکند و تحقیقات تا کنون کامل نشده است.
اما ودود علی مردان، سخنگوی والی پنجشیر گفته یکی از سه کودکی که از بیرون از پنجشیر به شفاخانه منتقل شدند، برای ادامه بررسی به طب عدلی در کابل فرستاده شد، اما خانوادهاش اجازه تحقیقات را نداده است.
شفاخانه"ایمرجنسی" که این واقعه در آن رخ داده، در ولسوالی عنابه در ۱۶ کیلومتری مرکز پنجشیر قرار دارد و در آن کودکانی از ولایتهای مجاور درمان میشوند.
ایمرجنســـی که یـک نهـــاد بین المللــی خیریه و متعلق به کشور ایتالیــا است، با نشر خبرنامهای دلیــل احتمالــی ایــن اتفــــاق را "عفونـت خــــون" عنــوان کـــرد.
دیجـــان پانیک، هماهنــگ کننــده بـــرنامــههـــای شفاخانه ایمرجنسی در افغانستان به بیبیسی گفته تحقیقات درباره این که این عفونت ناشی از چه چیزی بوده ادامه دارد و منتظر نتیجه آزمایشها هستند.
آقای پانیک گفت که به همه نهادهای مرتبط اجازه تحقیقات در این مورد داده شده است.
به گفته آقای علی مردان، دیگر کودکان هم به خاک سپرده شدهاند و تاکنون ثابت نشده که این اتفاق به دلیل "نفوذ میکروب" یا "کار مغرضانهای" باشد.
او افزود که دیروز یک تیم پنج نفری از وزارت صحت و یک تیم نُه نفری از شفاخانه فرانسویها از کابل به پنجشیر رفتند تا در این مورد تحقیق شود.
دوازده نوزاد روز یکشنبه (13 عقرب) در شفاخانه ولایت پنجشیر در فاصله چهار ساعت جان باختند.
این رویداد در زایشگاه "ایمرجنسی" در ولسوالی عنابه پنجشیر اتفاق افتید. مسئولان گفتند کودکان جانباخته تمام شان پیش از وقت به دنیا آمده بودند.