صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳۰ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سرمنشی ناتو در کابل: طالبان جنگ را متوقف کند

سرمنشی ناتو در کابل:  طالبان جنگ را متوقف کند

ینس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور غنی، از گروه طالبان خواست که جنگ را متوقف کند و برای گفتگو با دولت افغانستان حاضر شود.
آقای استولتنبرگ، دیروز (سه شنبه، 15 عقرب) به کابل آمد و با رئیس جمهور غنی دیدار کرد. رییس جمهور و سرمنشی ناتو پس از دیدار، در یک کنفرانس خبری مشترک حضور یافتند.
سرمنشی ناتو در این کنفرانس خبری گفت که " از طالبان میخواهم که جنگ را متوقف کنند و با افغانها پشت میز گفتگوهای صلح بنشینند."
او افزود که طالبان باید درک کنند که ادامه جنگ "بیمعنی و بیثمر" است و برای اینکه بخشی از آینده افغانستان باشند، باید پشت میز مذاکره بنشینند. او گفت که گروه طالبان نباید انتحاریها پشت خانههای مردم بفرستد.
آقای استولتنبرگ از کشورهای همسایه افغانستان نیز خواست که " از هراس افگنی حمایت نکنند" اما او از کشوری نام نبرد.
سرمنشی ناتو بر پیش برد روند صلح به رهبری و مالکیت افغانستان تأکید کرد و گفت که ناتو در پروسه صلح افغانستان دخیل نیست، اما از این روند حمایت میکند. او اما افزود که اگر نیاز باشد، ناتو نیز شامل پروسه صلح افغانستان خواهد شد.
او گفت ناتو در افغانستان میماند؛ زیرا ثبات در افغانستان، برای امنیت کشورهای عضو سازمان ناتو نیز مهم است و تا زمانی که نیاز باشد، ناتو در کنار افغانستان باقی خواهد ماند.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور در کنفرانس خبری با آقای استولتنبرگ از حمایت و همکاری ناتو با افغانستان تشکر کرد و گفت که جنگ تحمیلی در افغانستان بر علاوه طالبان، ابعاد دیگری نیز دارد که باید روی آن صحبت شود.
او افزود که بویژه باید در مورد تروریزم بینالمللی که به صورت دوامدار چهره عوض میکند، صحبت شود و در برابر آن مبارزه مشترک صورت گیرد.
استقبال از انتخابات پارلمانی
سرمنشی ناتو از برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور استقبال کرد و آن را یک دستاورد بزرگ برای مردم و دولت افغانستان خواند.
او اشتراک گسترده مردم در انتخابات پارلمانی را با وجود تهدید گروه طالبان، ستایش کرد و گفت که ناتو متعهد است که افغانستان را موفق ببیند و اجازه نمیدهد که افغانستان به پایگاه امن هراس افگنان تبدیل شود.
آقای استولتنبرگ از نیروهای امنیتی کشور نیز ستایش کرد و گفت که آنها برای اولین بار تأمین امنیت انتخابات کشورشان را به عهده داشتند و موفق شدند.
او افزود که ناتو حمایت خود از نیروهای امنیتی افغانستان را تا سال 2024 ادامه خواهد داد. او گفت که افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغانستان یادآور وضعیت چالش برانگیز است و ناتو هیچ وقت چالشهای موجود در افغانستان را دستکم نمیگیرد.
دبیرکل ناتو گفت که دلیل افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغانستان این است که اکنون آنها خود مسئولیت تأمین امنیت کشورشان را به عهده دارند، در حالی که پیش از این صدها سرباز ناتو نیز در خط مقدم جنگ در افغانستان، حضور داشتند.
رئیس جمهور غنی نیز گفت: افغانستان با قربانیهای خود ثابت ساخته است که وابسته به ناتو نیست؛ بلکه شریک ناتو است. او افزود که " امروز با افتخار گفته میتوانم که افغانستان و ناتو در عرصه امنیت بین‏المللی و مبارزه با تروریزم دو شریک اند."
سرمنشی ناتو علاوه بر اینکه حمایت خود از نیروهای امنیتی و دفاعی و روند صلح افغانستان را اعلام کرد، از حکومت نیز خواست که به تعهدات خود در راستای مبارزه با فساد، حکومتداری خوب، حاکمیت قانون و حفاظت از حقوق همه شهروندان کشور به ویژه زنان، عمل کند.
ناتو در سال 2014 مأموریت جنگی خود در افغانستان را پایان داد و تعداد نیروهایش را نیز کاهش داد. اکنون  16 هزار نیروی ناتو تحت نام " مأموریت حمایت قاطع" به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان آموزش و مشوره میدهند و از آنها حمایت میکنند.