صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳۰ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خشکسالى سبب کاهش ٣٥ درصدى حاصلات گندم در سمنگان شده است

خشکسالى سبب کاهش ٣٥ درصدى حاصلات گندم در سمنگان شده است

  رياست زراعت ولايت سمنگان مى گويد که امسال نسبت به سال پار، حاصلات گندم در اين ولايت ٣٥ درصد کاهش داشته و اين ولايت، نيازمند وارد کردن ١٩هزار تُن گندم مى باشد.
محمد عثمان حنفی آمر امور زراعتی ریاست زراعت و مالداری ولايت سمنگان، به پژواک گفته سال گذشته در اين ولايت در ١٢٥ هزار هکتار زمين گندم کشت شده بود و دهاقين، از اين مدرک نزديک به ٦٩ هزار تُن گندم به دست آورده بودند.
اما او گفت که امسال در اين ولايت، در ١١٠ هزار هکتار زمين گندم کشت شده بود و دهاقين از اين مدرک بیش از ٤٥ هزار تُن گندم به دست آورده بودند.
وى علت کاهش محصولات گندم را خشکسالی و نبود باران های موسمی در بهار سال روان عنوان کرده است. در همین حال، مسئولین ریاست زراعت و مالداری سمنگان می گویند که بر اساس بررسى سازمان خوراکه جهان که به گونه اوسط یک انسان در یک سال به ١٦٢ کيلوگرام گندم نياز دارد، سمنگان نيازمند وارد کردن ١٩ هزار تن گندم مى باشد. نفوس اين ولايت بيش از ٤٠٠ هزار تن تخمين شده است.
اما برخى دهاقين مى گويند که امسال حاصلات گندم آنها نسبت به سال گذشته< بيشتر از آن کم شده است که رياست زراعت مى گويد.
محمد همایون باشنده قریه شیرکیار مرکز اين ولايت گفت که از ٢٥ جريب کشت للمى گندم، سال گذشته ٣٤٠ سير؛ اما امسال دو صد سير گندم حاصل داشته است. او خشکسالی را سبب کاهش این حاصلات می داند.
همچنان عبدالله یک دهقان قریه یکه توت ولسوالی حضرت سلطان گفت: «حاصلات گندم امسال در قریه های یکه توت، قفلانی، الشه، چقمقلی، اوملی کابلی ها، کوکه بلاق حضرت سلطان که زمین های شان للمه می باشد، به کلى صفر بوده و از اثر خشکسالی، کشت هاى گندم اين مناطق از بین رفته بودند.» قابل ذکر است که امسال خشکسالى، نه تنها سمنگان بل حدود ٢٠ ولايت کشور را متضرر کرده است.