صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳۰ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون حقوق بشر: ادامه درگیری‌ها در ارزگان پیامدهای ناگوار انسانی در پی خواهد داشت

 کمیسیون حقوق بشر:  ادامه درگیری‌ها در ارزگان پیامدهای ناگوار انسانی در پی خواهد داشت

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حمله طالبان به غیرنظامیان در ولایت ارزگان را به شدت محکوم کرده و گفته که ادامه این درگیریها پیامدهای ناگوار انسانی در پی خواهد داشت.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان، دیروز( سهشنبه، 15 عقرب) با نشر اعلامیهای گفته که این کمیسیون یکبار دیگر هدف قرار دادن افراد و مکانهای ملکی و غیر نظامی و نقض حق حیات، آزادی و امنیت شخصی شهروندان را محکوم و تقبیح مینماید.
در اعلامیه آمده:" براساس یافتههای نظارتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گروه طالبان از تاریخ 5/8/1397 بر قریههای کندلان، حسینی، کاریز و گِردچمن از مربوطات ولسوالی ارزگان خاصِ ولایت ارزگان حمله کرده و تا اکنون درگیری مسلحانه در این مناطق جریان دارد."
اعلامیه افزوده:" یافتههای نظارت و بررسی کارمندان کمیسیون در ساحه و تأیید مسئولین حکومت محلی نشان میدهد که تاکنون صدها خانواده از خانهها و محل زندگی خود آواره و بیجاشده و براساس یافتههای ابتدایی کارمندان کمیسیون، حدود 63 نفر از مردم محل کشته و زخمی شدهاند."
کمیسیون حقوق بشر تأکید کرده که ادامه این درگیری پیامدهای ناگوار انسانی را در پی داشته و منجر به نقضِ بیشتر حقوق بشری شهروندان خواهد شد.
در اعلامیه آمده که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از نهادهای دفاعی و امنیتی کشور تقاضا میکند که اقدامات لازم و فوری را برای ختم این درگیری و حمایت از حقوق بشری مردم آن محل اتخاذ نموده و جلو وقوع یک فاجعه دیگر انسانی را بگیرند.
در اعلامیه تاکید شده که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از نهادهای مربوطه دولتی و غیر دولتی میخواهد که برای حمایت از خانوادههای بیجاشده تدابیر لازم را اتخاذ نموده و کمکهای عاجل بشردوستانه را برای آسیب دیدگان رسانده و توزیع نماید، همچنان از ارگانهای کشف و تحقیق میخواهد که در مورد تخطیهای صورت گرفته در جریان این درگیری مسلحانه، تحقیق همه جانبه نموده، مرتکبان جرایم و موارد نقض حقوق بشر را شناسایی کرده و عدالت را تأمین نمایند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنان از طرفهای درگیر خواسته که به موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه احترام گذاشته، آنرا رعایت نموده و به رفتار خشونت آمیز علیه شهروندان کشور پایان بدهد.
گفتنی است که طالبان از 11 روز بدینسو حملات گستردهای را بالای روستاهای کندلان، حسینی، کاریز و گِردچمن از مربوطات ولسوالی ارزگان خاصِ ولایت ارزگان آغاز کردهاند که با مقاومت نیروهای مردمی روبرو شده اند.
عدم اعزام نیروهای امنیتی به این روستاها به هدف دفاع از غیرنظامیان و سرکوب طالبان با انتقادهای تندی همراه بوده است. روز دوشنبه رئیس اجرائیه کشور نیز اعتراف کرد که تأخیر در اقدام حکومت باعث افزایش تلفات غیرنظامیان در این ولسوالی شده است.
اکنون ریاست جمهوری برای بررسی تلفات غیرنظامیان در جنگ ارزگان، یک هیأت را تعیین کرده است. این هیأت مسئولیت دارد که تلفات غیرنظامیان را در ولسوالی ارزگان خاص بررسی کند و به رئیس جمهور گزارش دهد.