صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳۰ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یوناما: خشونت‌ها در جریان انتخابات پارلمانی جان ۵۶ نفر را گرفته است

یوناما:  خشونت‌ها در جریان انتخابات پارلمانی جان ۵۶ نفر را گرفته است

دفتر هیأت معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گزارشی ویژه را زیر نام "خشونت انتخابات ۲۰۱۸" نشر کرده و گفته است که در جریان انتخابات پارلمانی کشور۵۶ تن کشته و ۳۷۹ تن دیگر زخمی شده اند.
در این گزارش که دیروز ( سه شنبه، 15 عقرب) نشر شد، گفته شده است که انتخابات پارلمانی افغانستان در ۲۸ میزان، شاهد کمپاین خشونت و ترس توسط طالبان به منظور اخلال انتخابات، از جمله حملات بر افراد و اهداف ملکی بوده است.
در گزارش آمده است: "از سبب خشونتهای مربوط به انتخابات بیشترین تلفات افرادی ملکی به تاریخ ۲۰ اکتوبر رخ داد که سبب تلفات ۳۸۸ فرد ملکی (۵۲ کشته و ۳۳۹ زخمی) گردید. در مقایسه به ۴ انتخابات قبلی که در افغانستان برگزار گردید این نشاندهندۀ سطح بلند صدمه به افرادی ملکی در انتخابات میباشد".
بر بنیاد یافتههای یوناما، حملات مخالفان مسلح دولت در جریان انتخابات، بیشتر بر اهداف ملکی؛ چون محلات مسکونی و مکاتب – که به حیث مراکز رأیدهی استفاده میشدند – صورت گرفته است.
یوناما افزوده است: "این حملات عمدتاً با استفاده از سیستمهای حمله غیر مستقیم مانند راکتها، بمبهای دستی، هاوان و همچنین مواد انفجاری تعبیه شده صورت گرفته که همه آنها اثرات بیرویه در پی داشت".
گزارش نشان میدهد که حملات غیرمستقیم بر اهداف ملکی، بیش از ۳۸ درصد تلفات غیرنظامیان را به بار آورده، انفجار موادهای تعبیه شده سبب ۲۳ درصد تلفات گردیده و نبردهای زمینی نیز ۱۲ درصد تلفات را در پی داشته است.
یوناما در جریان خشونتهای انتخابات پارلمانی، دریافته است که تهدید، ترس و آزار و اذیت به شمول مواردی چون اختطاف توسط طالبان در زمان قبل از انتخابات و نشر اعلامیههای آن گروه به منظور تضعیف روند انتخابات، افغانها را واداشت تا از بین استفاده از حق سیاسی و مصؤونیت شان، یکی را انتخاب کنند.
ملل متحد تأکید میکند که بر اساس قوانین بینالمللی حقوق بشر، هر کس حق دارد که بدون ترس، تبعیض و محدودیتهای غیرموجه در تمامی پروسههای انتخابات سهم بگیرند.