صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳۰ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس اجرائیه: تأخیر حکومت سبب افزایش تلفات غیرنظامیان در جنگ ارزگان شد

رئیس اجرائیه: تأخیر حکومت سبب افزایش تلفات غیرنظامیان در جنگ ارزگان شد

عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه کشور در جلسه شورای وزیران گفت که تأخیر حکومت سبب افزایش تلفات غیرنظامیان و بیجاشدن بیشتر گردید.
آقای عبدالله دیروز (دوشنبه، 14 عقرب) گفت که "متأسفانه به دلیل دوام جنگ در ولسوالی ارزگان خاص، مردم و پولیس تلفات زیاد دادند و شماری هم بیجا شدند."
 او افزود: "مردمی که همیشه در صلح و حمایت از نظام قرار داشتهاند، نباید خودشان را بیدفاع احساس کنند. جلوگیری از پیامدها و عواقب این جنگ، مسئولیت همه ماست."
رئیس اجرائیه همچنین قومی بودن جنگ در ارزگان خاص را رد کرد و گفت که " طالبان مسئولیت این جنگ را به عهده گرفتهاند." او افزود که "اطمینان میدهیم که در دفاع از مردم آنچه در توان باشد، دریغ نمیشود."
روز یکشنبه محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور با صدور فرمانی یک هیأت را برای بررسی جنگ در ولسوالی ارزگان خاص، مؤظف کرد. در متن این فرمان جنگ در ولسوالی ارزگان خاص "منازعه میان اقوام" خوانده شده و این هیأت مؤظف شده بود تا این منازعه را ریشهیابی کند.
قومی خواندن جنگ در ارزگان خاص، با واکنشهای گسترده شهروندان در شبکههای اجتماعی همراه شد و باعث شد که رئیس جمهور فرمان خود را اصلاح کند. در فرمان جدید رئیس جمهور بخش "منازعه میان اقوام" حذف شده و "بررسی تلفات ملکی حادثه اخیر در ارزگان" افزوده شده است. همچنین در ترکیب هیأت تغییر آمده و دو نفر دیگر به آن افزوده شده است.
جنگ بین طالبان و مردم در ولسوالی ارزگان خاص ولایت ارزگان بیش از ده روز پیش آغاز شد، اما حکومت در ابتدا در رابطه به این جنگ سکوت کرد و بعد از گذشت ده روز و انتقادات زیاد مقامات عالی رتبه دولتی و شهروندان، هیأتی را برای بررسی آن مؤظف کرده و گفته میشود یک واحد نظامی تازه نفس نیز به ارزگان فرستاده میشود.
تا کنون آمار رسمی از تلفات غیرنظامیان و نیروهای دولتی در این جنگ، منتشر نشده است. اما فاطمه رحیمی، عضو شورای ولایتی غزنی به بیبیسی گفته که تا کنون در این جنگ، 50 غیرنظامی و 18 نظامی کشته شدهاند. همچنان شماری از رسانهها گزارش دادهاند که بر اثر این جنگ بیش از 850 خانواده آواره شدهاند و به ولسوالی های مالستان و جاغوری ولایت غزنی،پناه آوردهاند.