صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهور: مردم غزنی طرح مشترک خود در مورد انتخابات را به حکومت ارائه کنند

معاون رئیس جمهور: مردم غزنی طرح مشترک خود در مورد انتخابات را به حکومت ارائه کنند

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در رابطه به برگزاری انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی گفته است که مردم این ولایت طرح مشترک خود در مورد این انتخابات را به حکومت ارائه کنند.آقای دانش دیروز (دوشنبه، 16 میزان) در یک جلسه با اشتراک نمایندگان اقوام، استادان دانشگاه، مقامات دولتی ولایت غزنی، انجینیر محمد خان معاون اول ریاست اجرائیه، رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی و مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اجتماعی و مردمی برگزار شده بود، گفت که حکومت چگونگی تفاهم برای حل موضوع انتخابات پارلمانی ولایت غزنی را به شهروندان این ولایت واگذار کرده است.
معاون رئیس جمهور افزوده که "تأخیر انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و مردم غزنی با انسجام و همپذیری همیشگی باید طرح مشترک خود را در مورد برگزاری انتخابات غزنی را به جانب حکومت ارائه کنند."
در جلسه دیروز تصمیم گرفته شده است که یک هیأت معین از بزرگان غزنی در کابل به ولایت غزنی سفر کنند تا زمینه برای جلسات هماهنگی در ولایت  غزنی را فراهم کنند.
بر اساس فیصله این جلسه، بزرگان اقوام مختلف ولایت غزنی ابتدا در میان خود و سپس در یک جلسه مشترک میان اقوام مختلف این ولایت، طرح مشترک و نهاییشان برای چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی تهیه و به حکومت افغانستان ارائه میکنند. در صورت لزوم، نمایندگان حکومت و کمیسیونهای انتخاباتی در جلسه نهایی سازی این طرح، به غزنی سفر خواهند کرد.
رئیس جمهور غنی در سفیر اخیر خود به ولایت غزنی، به مردم این ولایت گفته بود که طرح مشترک خود برای حل معضل انتخابات پارلمانی را تهیه کنند و سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و معاون اول ریاست اجرائیه، ارائه کنند.
شورای امنیت ملی کشور نیز به معاون دوم رئیس جمهور، معاون اول ریاست اجرائیه و رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی دستور داده بود که برای حل معضل انتخابات غزنی، با بزرگان این ولایت جلسات مشترک برگزار کنند و جلسه دیروز در این راستا برگزار شده بود.
انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی، به دلیل اختلافات بر سر نحوه برگزاری آن، به تأخیر افتاده و همزمان با سایر ولایت در 28 میزان، برگزار نخواهد شد.