صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قـرارداد استخراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب در امریکا امضا شد

 قـرارداد استخراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب در امریکا امضا شد

وزارت معادن و پترولیم، قرارداد استخراج معادن طلای بدخشان و مس ولسوالی بلخاب ولایت سرپل را با شرکت
"سنتار لمیتد" در امریکا، امضا کرد.
بر اساس خبرنامه وزارت معادن و پترولیم، این قرار داد بین نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم و نمایندگان شرکت سنتار لمیتد، روز پنجم ماه اکتوبر ( 13 میزان) در سفارت افغانستان در واشنگتن، امضا شده است.
سرپرست وزارت معادن بعد از امضای این قرارداد گفته که روند قراردادها در وزارت معادن شفاف شده و قوانین جدید نیز در این زمینه تصویب شده است.
در خبرنامه وزارت معادن آمده است که سید سعادت منصور نادری، وزیر پیشین شهرسازی و مسکن و از شرکای شرکت سنتار لمیتد و اینهننم، رئیس اجرائی این شرکت، که از امضا کنندگان این قرارداد هستند، این قرارداد را گام مهم برای تشویق سکتور خصوصی و جلب سرمایهگذاران دانسته ‎‌اند.
اما عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، دیروز (شنبه، 14 میزان) در یک کنفرانس خبری گفت که این قرارداد با شرکتهای "ترکیش افغان ماینینگ" و "افغان گولد ایند منرالز" امضا شده است.
وی افزود، شرکت "ترکیش افغان مایننگ" قرارداد استخراج معدن طلای بدخشان را امضا کرده و قرار است در سه سال اول مرحله اکتشاف، ۲۲ میلیون دالر سرمایهگذاری کند.
همچنین، شرکت "افغان گولد ایند منرالز" که برنده قرار داد استخراج معدن مس بلخاب است نیز در سه سال اول مرحله اکتشاف، ۵۶ میلیون دالر سرمایهگذاری خواهد کرد.
این قراردادها در حالی امضا شده که دیدبان شفافیت افغانستان از آن به شدت انتقاد کرده و گفته بود که این قراردادها به معنی "چپاول معادن" افغانستان است.
سید اکرام افضلی، رئیس اجرائی دیدبان شفافیت افغانستان گفته است که این دو قرارداد، با اعمال نفوذ برخی مقامهای داخلی و کشور های امریکا و بریتانیا صورت گرفته و تمامی منفعت آن، به شرکتهای قراردادی بر می گردد.
اما سخنگوی وزارت معادن در کنفرانس خبری دیروز، واکنش دیدبان شفافیت افغانستان را بی اساس دانست و گفت که این قراردادها، مشکل قانونی و حقوقی ندارد.
او افزود که: "حکومت در سکتور صنایع استخراجی به ویژه قرار دادهای مهم، شفافیت وحسابدهی را تضمین میکند واز نظارت  نهاد های جامعه مدنی در این زمینه استقبال می نماید." استخراج غیرقانونی معادن و فساد در قراردادهای استخراج معادن، همواره نگرانیهای جدی را به همراه داشته است. حکومت اما تأکید میکند که با تصویب قانون جدید معادن، از استخراج غیرقانونی معادن و فساد در قراردادها، جلوگیری میکند.