صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

احزاب سیاسی: هر شـهروند با سند معتبر، باید اجازه رأی دهی داشته باشد

احزاب سیاسی:  هر شـهروند با سند معتبر، باید اجازه رأی دهی داشته باشد

شماری از احزاب که پیش از این خواستار تغییر نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات با استفاده از سیستم بایومتریک شده بودند، اکنون با استقبال از بایومتریک شدن رای دهندگان، درخواست میکنند که باید تمامی شهروندان کشور که سند معتبر ارائه میکنند، اجازه رای دادن داشته باشند.
کمیسیون مستقل انتخابات، نزدیک به دو ماه، بیش از 8 میلیون تذکره را برچسب زد و قرار است فقط بر اساس آن، اجازه رای به شهروندان داده شود. احزاب اما تنها تذکرههای برچسب زده را کافی نمیداند.
همایون جریر، عضو حزب اسلامی روز شنبه 14 میزان به نمایندگی از احزاب در یک نشست خبری در کابل گفت که دولت باید شرایط رای دهی را برای تمامی شهروندان کشور مهیا کند.
آقای جریر افزود که کمیسیون مستقل انتخابات نتوانسته است روی تذکره بخش اعظمی از شهروندان کشور که واجد شرایط رای دهی هستند، برچسب بزند.
او تاکید کرد: "ما میخواهیم هر افغان که سند معتبر مانند تذکره را ارائه میکند در هر جایی که زندگی میکند حتی در مناطق ناامن، باید حق رای داده شود." او بر مهاجران و بیجاشدگان نیز تاکید کرد.
کمیسیون مستقل انتخابات آماری دقیقی منتشر نکرده است که چه تعداد از شهروندان کشور از روند ثبت نام رای دهندگان باز ماندهاند اما بر اساس گزارشها، حدود 13 ولسوالی در کنترل شورشیان است که دفاتر کمیسیون در آنجا فعالیت نداشته است. از سوی دیگر، روزانه بیش از هزار تن از کشورهای ایران و پاکستان به کشور باز میگردند که آنان شامل روند ثبت نام رای دهندگان نشدهاند. اکنون احزاب میگویند هر شهروندی که سند معتبر –شناسنامه- ارایه کند، باید در هر مکان به او اجازه رای دادن داده شود تا حق شهروندی خود محروم نشود.
گفتنی است که روند ثبت نام رای دهندگان 25 حمل آغاز شد تا 23 ثور در مراکز ولایات و از 25 ثور تا 7 جوزا درولسوالیها و از تاریخ 9 جوزا تا 22 جوزا در قریهها جریان داشت.
بر اساس آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات، بیش از 8 میلیون تن در سراسر کشور برای رای دادن ثبت نام کردهاند و قرار است 28 میزان برای انتخابات مجلس، رایشان را استفاده کنند.
بایومتریک "واقعی"
احزاب بعد از آنکه کمیسیون مستقل انتخابات درخواست آنان مبنی بر برگزاری انتخابات به روش بایومتریک را قبول کرد، اکنون احزاب میگویند که بایومتریک باید "واقعی" باشد.
همایون جریر، عضو کمیته سیاسی احزاب به رسانهها گفت که باید بایومتریک به روش واقعی انجام شود، چون در روش افلاین امکان تقلب وجود دارد.
آقای جریر افزود که تمامی رای دهندگان باید علاوه بر اثر دو انگشت، عکس چهره هم گرفته شود تا از تقلب جلوگیری شود.
اما برخی از مناطق کشور به دلیل فرهنگی از زنان اجازه عکس گرفتن وجود ندارد و ممکن است روند باعث بروز تقلب در روند انتخابات شود.
نور رحمان اخلاقی دیگر عضو کمیته سیاسی احزاب، گفت که برای جلوگیری از این مشکل، پیشنهاد میشود که از ده انگشت زنان اثر گرفته شود تا کمبود عکس در تقلب را بکاهد.
احزاب همچنین با صدور قطعنامهای هشت مادهای از حکومت و کمیسیون خواست که تکنالوژی بایومتریک در شهرها و مکانهایی که انترنت وجود دارد باید به صورت انلاین باشد چون در روش افلاین امکان تقلب ده برابر بیشتر است.
باطل اعلام شدن آرای که بایومتریک/انگشت نگاری نشده، آرای تکراری، نظارت دقیق احزاب و نهادهای مدنی از سرورهای سیستم بایومتریک، گرفتن عکس از تذکره، شخص و اثر انگشت از دیگر خواستههای احزاب است.
آقای جریر گفت: "در مراکزی که رای دهندگان بایمتریک نشوند، نتایج آن برای ما قابل قبول نیست."
احزاب همچنین از کمیسیون و حکومت خواست که متن قرارداد خرید دستگاههای بایومتریک را با مردم و احزاب شریک کند تا همه در جریان قرار گیرند.
پیش از این 22 هزار دستگاه بایومتریک از کشور آلمان وارد شده است و بر اساس گفتههای مسئولان کمیسیون بقیه آن روز شنبه وارد کشور شده است.