صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون انتخابات: استفاده از بایومتریک در انتخابات آینده امکان‌پذیر است

 کمیسیون انتخابات: استفاده از بایومتریک در انتخابات آینده امکان‌پذیر است

کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که بررسیهای این کمیسیون روی استفاده از تکنالوژی بایومتریک در انتخابات پیشرو 70 درصد تکمیل شده و استفاده از آن در انتخابات آینده امکانپذیر خواهد بود.
به گزارش جمهور؛ حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون انتخابات دیروز شنبه (31 سنبله) در یک نشست خبری در کابل، استفاده از بایومتریک/ انگشت نگاری را در انتخابات پیشرو امکان پذیر خواند.
آقای هاشمی گفت که کمیسیون انتخابات هفته گذشته بررسیهای خود را روی استفاده از تکنالوژی بایومتریک در انتخابات پیشرو آغاز کرد که تکمیل 70 درصدی این مطالعات نشان میدهد که استفاده از بایومتریک در این انتخابات امکان پذیر است.
کمیسیون انتخابات با آنکه پیش از این طرح استفاده از تکنالوژی را 14 ماه پیش غیر عملی دانسته بود، در کمتر از یک ماه مانده انتخابات پس از آن با عملی شدن این طرح موافقت کرده که احزاب سیاسی با تقلبی خواندن روند ثبت نام رای دهندگان شماری از دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات را مسدود کرده و از جلوگیری در برگزاری یک انتخابات تقلب آمیز هشدار دادند.
سخنگوی کمیسیون بیان داشت که کمیشنران پس از آن به استفاده از بایومتریک در انتخابات پیشرو تصمیم گرفتند که احزاب سیاسی با نمایش هزاران شناسنامه و برچسب انتخاباتی تقلبی، روند ثبت نام رای دهندگان را بدنام نمودند.
وی تصریح کرد که استفاده از بایومتریک که از خواستههای مردم افغانستان به منظور اعمال شفافیت در انتخابات به شمار میرود، مورد مطالعه جدی کمیسیون انتخابات قرار دارد که در صورت پرداخت هزینه مالی این سیستم از سوی حکومت، در انتخابات پارلمانی به تاریخ 28 میزان از آن کار گرفته خواهد شد.
آقای هاشمی با پذیرفتن آنکه تنها بررسیهای کمیسیون استفاده از بایومتریک را امکان پذیر نشان میدهد خاطر نشان کرد که کمیسیون انتخابات برای تطبیق این سیستم با یک شرکت آلمانی وارد گفتگو شده و این شرکت نیز موافقت کرده است تا سیستم بایومتریک را به میزان محلات رای دهی در اختیار کمیسیون قرار دهد.
وی از نهایی شدن بررسیهای تخنیکی کمیسیون روی استفاده از بایومتریک تا یک هفته آینده خبر داده تاکید کرده که به همین منظور با احزاب سیاسی نیز یک نشست مشورتی دایر خواهد شد.
a