صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وکلای پکتیا کار ساخت چهار سرک را متوقف کرده اند

وکلای پکتیا کار ساخت چهار سرک را متوقف کرده اند

  برخی اعضای شورای ولایتی و سران قومی پکتیا می گویند که وکیلان ولسی جرگۀ این ولایت، جلو کار ساخت چهار سرک را گرفته اند.
به گزارش پژواک، شماری از اعضای شورای ولایتی پکتیا و متنفذین قومی ولسوالی های احمدآباد و سید کرم، دیروز شنبه 31 سنبله، طی کنفرانس خبری درمورد توقف کار اعمار ۴۱ کیلومترجاده سید کرم – لجه منگل و برخی پروژه های دیگر گفتگو کردند.
آنها گفتند که کار ساخت اکثر پروژه های سرک دراین ولایت، به سبب دخالت نمایندگان این ولایت صورت نمی گیرد.
از جمع این افراد، دلاورخان مدعی شد که اعمار ۴۱ کیلومترجاده، از منطقه تشنک ولسوالی سید کرم تا ولسوالی لجه منگل، توسط نواب منگل نماینده مردم پکتیا در پارلمان، از لجه منگل به ولسوالی قلندرخوست تبدیل شده است.
نامبرده علاوه کرد که وی برای نفع شخصی خود، این پروژه را به ارزش ۲۶ میلیون دالر تعویض کرده است و آنها خواستارتطبیق پروژه در منطقه اولی ميباشند.
دلاورخان گفت: "وکیل صاحبان ما خیلی تقسیمات غیرعادلانه نموده، به کسى سرک زرمت، به فرد دیگر سرک جاجی و به کسى دیگر قرارداد دست دوم بند مچلغو رسید. نواب منگل سرک ولسوالی های پکتیا را به ولسوالی خوست تبدیل کرد، با وجودیکه در تدارکات فیصله صورت گرفته؛ اما وزیر را مجبور ساخت و دوباره مسترد کرد، چقدرمایه تاسف است، خوست از خود اهالی و وکلا دارد."
محمد رحمن قادری عضو شورای ولایتی، بر وکیلان پارلمان انتقاد کرد و گفت که وکلای متذکره، اکثر پروژه های تطبیق شونده در این ولایت را به شرکت های خود اختصاص داده که تحت عناوین مختلف برای منافع شان به تعویق می اندازند.
قادری از دولت مرکزی خواست  تا قرارداد را به شرکت هايى که با وکلا رابطه دارد، اعطا نکند.
نامبرده به تاخیرافتادن کارساخت جادۀ گردیز- زرمت، جاده نری کندو ولسوالی جاجی آریوب، ترمیم سرک گردیز- دندپتان، سرک تشنک سید کرم و لجه منگل را دست اندازی وکلای پارلمان عنوان کرد و به افزود که برای مشکلات ذات البینی و منافع شخصی شان، کار ساخت و ساز آن متوقف است.
موصوف اتهام وارد کرد که والی پکتیا نیز در تاخیر کار ساخت سرک گردیز- زرمت دخیل است و شرکت را مورد فشار قرار نمی دهد.
نامبرده گفت: "کسانیکه در کابل از پکتیا نمایندگی می کند، دولت مرکزی اجازۀ پیشرفت به آنها را نمی دهد؛ زیرا با آنها قرار داد صورت نمی گیرد، طورمثال سرک زرمت را وکیل صاحب ها به اجاره گرفته، هیچ گونه کار آن را پیش نمی برد و اداره ولایتی نیز با آنها همصدا است و هیچ نوع فشار بر آنها وارد نمی کند."
حاجی محمد ولی یکتن از متنفذین قومی انتقاد کرد که وکلای پارلمان به عوض اینکه درعرصۀ پیشرفت ولایت و حل مشکلات مردم کمک نماید، برعکس به مردم مشکلات می آفرینند و کارهای شخصی شان را پیش می برند.
موصوف گفت: "این به خدا وکالت نیست که آنها به کابل بروند و در آنجا بشینند، پروژه ها و شرکت ها را همه به خود اختصاص داده و از حال مردم مظلوم خبر ندارند که چه مشکل دارند؟ ده بارگفتیم تا صدای مردم را بشنوند ؛ همچو مردم نه وکلای ما بودند و نخواهند بود."
مولوی عبدالخالق باشنده ولسوالی سیدکرم نیز از عدم ساخت جاده گردیز – پتان و ترمیم  جاده تشنک – لجه منگل نارضايت کرد و از مردم خواست تا درتعیین نمایندگان شان از دقت کار گیرند. موصوف گفت: "وکیلانى که از مردم رای می طلبند، این کارزار را به منظور خدمت  و گوش دادن به خواست های مردم  انجام می دهند؛ اما معامله برعکس جریان دارد و آنها به خون ملت بازی می کنند."
از جمله نمایندگان مردم در ولسی جرگه، نواب منگل به پژواک گفت که کار اعمار ۴۱ کیلومتر سرک تشنک – لجه منگل را با توافق وکلای دیگر به لجه خولی- قلندر تبدیل کرده؛ زیرا به قول وی درآنجا دو ولایت با هم وصل می شوند و به اساس تجمع نفوس در این منطقه ضرورت و  فایدۀ آن بیشتراست.
نامبرده دخالت خود در قراردادها و شرکت ها رد کرد و می گوید: "پروژۀ اهم تر لجی – خوست بود که نفوس آن، بیشتر است و به سرک دسترسی ندارد؛ در هیچ نوع سرک سهیم نیستیم و بربنیاد قانون سهیم شده می توانیم و اگر اسناد موجود باشد که دال بر دخالت من کند، من باید به جزای اعمال خود برسم."
عبدالله حسرت سخنگوی والی پکتیا این حرف را نپذیرفت که گویا والی، در تاخیر کار پروژه ها با شرکت و یا کس دیگر همصدا باشد و گفت که حتی الوسع به تطبیق پروژه ها زمینه سازی کرده و در این عرصه بر شرکت نیز فشار وارد کرده که کار ساخت جاده را آغاز نماید.
پیش از این هم، شمیم خان کتوازی والی پکتیا و عبدالولی سهی معاون والی بر وکلای پارلمان انتقاد کرده بودند که در ادارات دست درازی می کنند و در برابر برخی کارهای عمرانی، مانع واقع می شوند.