صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دو تن حين توزيع تذکره هاى جعلى در سمنگان بازداشت شدند

دو تن حين توزيع تذکره هاى جعلى در سمنگان بازداشت شدند

  نيروهاى امنيتى ولايت سمنگان، دو تن را که تذکره هاى جعلى را توزيع مى کردند، با ٣٥ جلد تذکرۀ جعلى، در مرکز اين ولايت بازداشت کرده اند.
منیر رحیمی مدیر مطبوعات قوماندانی امنیه سمنگان به پژواک گفته که اين دو تن، باشنده گان ولسوالی هاى خرم سارباغ و روی دوآب اين ولایت می باشند.
به گفته وى، پوليس اين دو تن را روز گذشته در قریه قوچ نهال شهر ایبک مرکز اين ولايت در حالى بازداشت کرده که مصروف توزيع تذکره هاى جعلى به مردم بودند.
او افزود که اين دو تن با ٣٥  جلد تذکره جعلى، یک کمپیوتر لب تاب و یک پرينتر، بازداشت شده اند.
رحیمی گفت که این افراد در ریاست امنیت ملی سمنگان تحت تحقيق قرار دارند. ریاست امنیت ملی اين ولايت می گوید که جزييات در اين مورد را بعد از بررسى ها با رسانه شريک مى کند.
پيش از اين، گزارش هايى از جعل در هزاران جلد تذکره براى شرکت در انتخابات ٢٨ ميزان سال روان ولسى جرگه منشتر شده است.
ادارۀ ثبت احوال نفوس، دیروز از ختم کمپاین توزیع تذکره های کاغذی برای پروسه انتخابات خبرداد.
اين منبع مى گويد در اين کمپاين که در ماه حوت سال گذشته آغاز شده بود، بیش از پنج میلیون تذکره توزيع شده است.
بر بنياد معلومات اين منبع، بررسى اسناد اين تذکره ها از سوى اين اداره جريان دارد که طى آن تا حال ٣٨٠ مورد مشکوک به نظر رسيده و در مورد به کميسيون مستقل انتخابات نيز گزارش داده تا باطل شود.