صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون انتخابات از تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی هشدار داد

 کمیسیون انتخابات از تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی هشدار داد

در پی مسدود شدن شماری از دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات از سوی هواداران "ائتلاف بزرگ ملی افغانستان"، این کمیسیون از تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی، هشدار داد.
عبدالبدیع صیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، دیروز یکشنبه 25 سنبله، در یک کنفرانس خبری گفت که " فرهنگ بسته کردن دفاتر کمیسیون انتخابات، باید پایان یابد."
آقای صیاد افزود، افرادی که دفاتر کمیسیون انتخابات را در مرکز ولایات مسدود میکنند، نمیخواهند که انتخابات در زمان معین آن برگزار شود و مسئول تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی خواهند بود.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از ائتلاف بزرگ ملی خواست که خواستهای مشروع و قانونی خود را با این کمیسیون در میان بگذارند و تلاش کنند که از طریق گفتگو برای رفع نگرانیهای خود اقدام کنند. کمیسیون انتخابات از حکومت نیز خواست که به مسئولیت خود را در قبال تأمین امنیت دفاتر انتخاباتی و در عموم در قبال پروسه انتخابات، عمل کند. روز شنبه، شماری از هواداران ائتلاف بزرگ ملی با تحصن در مقابل دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایتهای قندهار، هرات و بلخ، دروازه های این دفاتر را به روی کارمندان کمیسیون انتخابات مسدود کردند. آنها بر اجرایی شدن خواستهای ائتلاف بزرگ ملی تأکید کردند و هشدار دادند که دفاتر کمیسیون انتخابات را در 20 ولایت مسدود میکنند. ائتلاف بزرگ ملی که متشکل از 35 حزب سیاسی است، خواستار باطل شدن روند ثبتنام رأی دهندگان، استفاده از سیستم بایومتریک برای ثبتنام رأی دهندگان و تغییر نظام انتخاباتی کشور است.
این خواستها از سوی حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل محدودیت زمانی، رد شده است، اما این ائتلاف هشدار داده، در صورتی که خواستهایش پذیرفته نشود، انتخابات را تحریم خواهد کرد. مسدود کردن دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات، با واکنش وزارت داخله نیز همراه شد. اختر محمد ابراهیمی، مشاور ارشد امنیتی وزارت داخله این کار را غیرقانونی خوانده و گفته در صورت نیاز، نیروهای امنیتی برای بازگشایی این دفاتر از "زور" استفاده خواهند کرد.
فرماندهی پولیس ولایت هرات نیز دیروز اعلام کرد که 10 نفر را به جرم اغتشاش، حمله بالای دفتر کمیسیون مستقل انتخابات و پولیس، بازداشت کرده است.
گزارشهای وجود داشت که پولیس هرات خیمه تحصن کنندگان را از مقابل دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات، برچیده است و شماری از تحصن کنندگان را بازداشت کرده است.
اما فرماندهی پولیس ولایت هرات با نشر یک خبرنامه مطبوعاتی نوشته است که سازمان دهندگان گردهمایی در این ولایت، به افرادی که تجمع کرده بودند 250 افغانی مزد داده است.
اما دیروز قومندانی امنیه ولایت هرات اعلام کرد که 10 نفر را به جرم اغتشاش، حمله بالای پولیس و دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت، بازداشت کرده است.
فرماندهی پولیس ولایت هرات در خبرنامهاش نوشته است که افراد بازداشت شده اعتراف کردهاند که از محتوای تحصن و گردهمایی اطلاع نداشتهاند و از سوی سازماندهندگان گردهمایی به آنها 250 افغانی پرداخت شده تا در این اعتراض شرکت کنند.
اعلام فهرست رأیدهندگان چهار ولایت
کمیسیون مستقل انتخابات دیروز همچنین اعلام کرد کار روی نهایی سازی فهرست رأی دهندگان جریان دارد و فهرست نهایی رأیدهندگان ولایتهای پنجشیر، سرپل، زابل و فراه را اعلام کرد. این کمیسیون اعلام کرده که تا کنون اطلاعات هشت میلیون رأیدهنده در دیتابیس کمیسیون انتخابات درج شده و کار برای درج بیش از یک میلیون رأی دهنده دیگر جریان دارد.
بر اساس گفتههای مسئولین بخش فنی کمیسیون مستقل انتخابات، آنها نامهای تکراری و تذکرههای جعلی را تشخیص و باطل اعلام میکنند. فهرست رأیدهندگان بعد از نشر، در مراکز انتخاباتی در هر ولایت نصب میشود تا رأیدهندگان آگاه شوند که آیا نامشان در لیست رأیدهندگان است یا خیر.
قرار است انتخابات پارلمانی کشور بعد از سه سال تأخیر، در 28 ماه میزان سال جاری برگزار شود. بیش از 9 میلیون رأیدهنده برای اشتراک در انتخابات ثبتنام کردهاند.