صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجلس سنا خواستار برخورد جدی با عاملان فیرهای هوایی در18 سنبله شد

مجلس سنا خواستار برخورد جدی با عاملان فیرهای هوایی در18 سنبله شد

مجلس سنا خواستار برخورد جدی وزارت امور داخله با عاملان فیرهای هوایی روز 18 سنبله، سالروز شهادت احمدشاه مسعود و آغاز هفته شهید، شد.
به گزارش جمهور؛ فضلهادی مسلم یار رئیس مجلس سنا در نشست دیروز سهشنبه (20 سنبله) این مجلس، گشت و گذار کاروانهای مسلح در سطح شهر کابل را مورد انتقاد قرار داد و خواستار برخورد جدی وزارت امور داخله با این افراد شد.
آقای مسلم یار گفت: "تجلیل از هفته شهید آنگونه که کاروانهای مسلح در 18 سنبله تجلیل کردند در واقع هفته شهید و حتی جهاد را با نفرت مردم مواجه کردند."
او با انتقاد از حکومت به ویژه نهادهای مسئول امنیتی گفت که در 18 سنبله حتی مسئولان امنیتی "در دوربین دیده نمیشد" تا از فیرهای هوایی کاروانهای که در سطح شهر کابل به آزار و اذیت مردم میپرداختند، جلوگیری کنند.
رئیس مجلس سنا تاکید کرد که وزارت داخله باید با عاملان تیراندازیهای هوایی در سالروز شهادت احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور برخورد قانونی داشته و آنان را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند، تا دیگر کسی جرات نکند امن و نظم شهر کابل را برهم زنند.
سمیع فیصل نایب منشی مجلس سنا نیز گفت که برخی افراد ویلگرد و بی بندوبار در 18 سنبله به بهانه تجلیل از روز شهادت قهرمان ملی بربریت را به نمایش گذاشتند.
آقای فیصل گفت: "من به عنوان یکی از رهروان احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور حکومت را به ضعف متهم میکنم که هیچ گونه تدابیر امنیتی را در شهر کابل نگرفته بود و اجازه داد که یک تعداد لوچکها و اوباشها با فیرهای هوایی، مردم را به وحشت انداختند."
گلالی اکبری دیگر عضو مجلس سنا نیز گفت که به دلیل فیرهای هوایی در سطح شهر کابل نتوانسته در مراسم بزرگداشت از شهادت قهرمان ملی در خیمه لویه جرگه اشتراک کند و از مسیر راه به خانه برگشته است.
حنیف حنفی یک عضو دیگر مجلس سنا هشدار داد که اگر حکومت پس از این جلو چنین بیبندوباری را در سطح شهر کابل نگیرد، جنگهای بزرگی رخ خواهد داد.
آقای حنفی گفت: "افرادیکه در سطح شهر تیر اندازی میکنند با طالبان و داعش هیچ فرقی ندارند؛ زیرا آنان نیز مردم را میکشند و باید با آنان برخورد جدی و قاطع صورت گیرد."
این در حالی است که براساس اعلام وزارت داخله در نتیجه فیرهای هوایی کاروانهای نظامی در سالروز شهادت احمدشاه مسعود 21 تن زخمی شده اند.
وزارت امور داخله گفته که حدود 200 تن را به اتهام اخلال نظم عامه در 18 سنبله همراه با دهها میل اسلحه غیر قانونی و 50 عراده موتر بازداشت کرده است.