صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ارزش مبادلات اقتصادی ایـران و افغانـستان به سه میلیارد دالر رسیده است

 ارزش مبادلات اقتصادی ایـران و افغانـستان به سه میلیارد دالر رسیده است

عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران که از کابل دیدار میکند اعلام کرده که مبادله اقتصادی میان افغانستان و ایران اکنون به سه میلیارد دالر رسیدهاست.
او در دیدار با عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی جزئیات بیشتری درباره این مبادلات اقتصادی نداده ولی بر تداوم همکاری بانکی و گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور تاکید کرده است.
قبل از این نیز ایران خواستار بازشدن نمایندگی بانکهای افغانستان در بندر تجاری چابهار در جنوب ایران شده بود اما افغانستان به دلیل تحریمهای بینالمللی علیه ایران تاکنون در این زمینه با احتیاط عمل کرده است.
دو سال قبل 'اتاق مشترک بازرگانی و صنایع و معادن ایران و افغانستان' اعلام کرد که ارزش صادرات ایران به افغانستان به بالاتر از ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر رسیده اما در برابر آن، ارزش واردات ایران از افغانستان ناچیز بوده است.
آقای عراقچی به منظور شرکت در نشست سه جانبه ایران، افغانستان و هند و همچنین بحث و گفتوگو درباره سند جامع همکاریها میان دو کشور به کابل آمدهاست.
معاون سیاسی وزارت خارجه ایران در این سفر گفته است که کار سه کمیته از کمیتههای پنجگانه برای تدوین سند جامع همکاریهای مشترک میان دو کشور نهایی شده و کار روی دو کمیته دیگر ۹۰ درصد پیشرفت داشته است.
آقای عراقچی در این دیدار گفت که نهایی شدن و امضای سند همکاریهای جامع میان دو کشور باعث ایجاد "نظم نوین" و "شکوفایی" در روابط آنها خواهد شد.
به گزارش بی بی سی، در ماههای اخیر مقامهای امنیتی افغانستان بارها از حمایت دولت ایران از گروه طالبان سخن گفته و مدعی شدهاند که تهران به این نیروها آموزش نظامی داده و برای آنان تجهیزات فراهم میکند.
آقای عراقچی در این سفر گفته که سیاست کشورش در قبال افغانستان مبتنی بر حاکمیت ملی و همکاری با دولت است و از ابتکار دولت افغانستان برای حفظ وحدت ملی، تامین ثبات، صلح و امنیت حمایت میکند.
او به مبارزه مشترک با "تروریسم" تاکید کرده و گفت که "تروریسم خوب و بد ندارد." از نگرانی کشورش درباره فعالیتهای گروه داعش سخن گفته و افزوده که "ایران امنیت افغانستان را امنیت خود میداند" و برای مبارزه با داعش همکاری بیشتر خواهد کرد.
آقای عبدالله نیز گفته که رهبری حکومت وحدت ملی علاقمند به تکمیل و امضای سند همکاریهای جامع میان دو کشور است.
رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی افزوده است که "تروریسم تهدیدی در برابر امنیت ملی" افغانستان است و در مبارزه با داعش باید همکاریهایی میان افغانستان و ایران وجود داشته باشد و مقابله با تهدیدهای مشترک نیز نیازمند همکاری بیشتر است.
آقای عبدالله نشست سه جانبه افغانستان-هند-ایران را مهم خوانده و ابراز امیداوری کرده است که این نشست ، فرصتهای تازهای برای مردم، سرمایهگذاران و بازرگانان سه کشور ایجاد کند.
براساس اعلام دفتر مطبوعاتی ریاست اجرائیه در این دیدار درباره همکاری دوجانبه در راستای مبارزه با "تروریسم"، مبارزه با قاچاق و تولید مواد مخدر، مشکل مهاجرین، برجام، معضل آب و گسترش همکاریهای دوجانبه تبادل نظر شدهاست.