صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جنگ کنونی افغانستان صبغه دینی ندارد

جنگ کنونی افغانستان صبغه دینی ندارد

  نهضت علماى افغانستان، ضمن تاکيد بر پايان جنگ در افغانستان از طريق گفتگوى صلح، از فتواى شوراى علماى کشور و اعلاميه علماى دين در مکه مکرمه در مورد افغانستان حمايت کرد.
نهضت يادشده در قطعنامه اى که در پايان هفتمين دور کنفرانس سالانه خود صادر کرد، تذکر داده است که تداوم جنگ و خشنونت را به سود هيچ کسى نمى داند و بر پايان جنگ در کشور از طريق گفتگوى طرف هاى دخيل در جنگ، تاکيد دارد.
در قطعنامه از فتواى شوراى سرتاسرى علما در قبال جنگ در افغانستان، اعلاميه مشترک و سه جانبه علماى افغانستان، پاکستان و اندونيزيا در مورد جنگ در کشور و اعلاميه علما در عربستان سعودى در مورد افغانستان حمايت کرده است.
منبع نوشته است: «نهضت العلماء هر گونه استفاده از نام و عنوان دين اسلام را از جانب سازمان هاى مخرب استخباراتى و عوامل مزدور آن در کشور و منطقه مردود دانسته و آن را به شدت محکوم مى نمايد.»
نهضت يادشده گفته است که به هيچ کس و مرجع اجازه نمى دهد که از علماى دين استفاده ابزارى کند و هر توهين به مقدسات و شعاير اسلام را از جانب هر شخص، مرجع و کشورى که باشد، محکوم مى کند.
به گزارش پژواک، فضل غنی کاکر موسس نهضت العلمای افغانستان گفت که  جنگ کنونی افغانستان صبغه دینی ندارد و فقط با شعار، از دین افراد فرصت طلب سوء استفاده می کند و خون مردم بیگناه را می ریزاند.
او گفت: "ما از تصمیم علمای افغانستان و علمای جهان پیرامون جنگ افغانستان حمایت می کنیم و یکبار دیگر هر نوع خشونت، جنگ، انتحار و انفجار، قتل مسلمان و قتل انسان را ناروا و مردود می دانیم."