صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

لوی سارنوالی: زندان، آخرین گزینه برای مجازات باید باشد

لوی سارنوالی: زندان، آخرین گزینه برای مجازات باید باشد

محمد فرید حمیدی، لوی سارنوال کشور میگوید که تاکنون یافتهها نشان دادهاند که زندان نتوانسته گزینهای خوب برای اصلاح و تربیت جامعه باشد پس باید تلاش شود که زندان، آخرین گزینه برای مجازات باشد.
آقای حمیدی، روز شنبه 20 اسد در "سمینار مبارزه با خشونت علیه زنان و رسیدگی به تخلفات کودکان" به سارنوالان کشور گفت که زندان تأثیر سوء بر محبوس داشته و نباید به راحتی آزادی شهروندان سلب شود.
او علاوه کرد، زندان تاثیرات روانی مخربی بر روان مجرم یا متخلف میگذارد و بر زندگی افراد تاثیرات سوء خواهد گذشت.
لوی سارنوالی کشور به منظور بالا بردن آگاهی سارنوالان کشور، سمینار سه روزهای را در کابل برگزار کرد تا بتواند ظرفیت سارنوالان منع خشونت علیه زنان را در کار تحقیق بالا ببرد. در این سمینار سارانوالان اکثر ولایتهای کشور شرکت کردهاند.
محمد فرید حمیدی لوی سارنوال کشور که در این محفل سخنرانی میکرد، از سارنوالان کشور خواست که در پروسه تحقیق آگاهانه عمل کنند و اجرااتشان یکسان باشد.
لوی سارنوال کشور همچنین گفت که در قوانین برخی خلاها وجود دارد؛ او از سارنوالان خواست که در صورتی به چنین مواردی برخوردند، برای تعدیل یا فهم بیشتر پیشنهاداتشان را ارایه کنند.
او افزود، سارنوالی مرجع و مسئول گسترش عدالت به خانهها و جامعه است و خانوادهها از طریق عدالت، میتواند پایدار بماند.
آقای حمیدی در قسمتی دیگر از سخنان خود، تاکیدی ویژه بر تحقیق از کودکان کرد و گفت که باید تحقیق... ادامه ص3