صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۴ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیته مصؤنیت خبرنگاران: یک کارمند رسانه‌ای بر اثر حمله طالبان بر شهر غزنی، کشته شد

 کمیته مصؤنیت خبرنگاران: یک کارمند رسانه‌ای بر اثر حمله طالبان بر شهر غزنی، کشته شد

کمیته مصؤنیت خبرنگاران میگوید که بر اثر حمله گروهی شورشیان طالبان بر شهر غزنی، یک کارمند رسانهای کشته و نشرات شمار زیادی از رسانه ها به شمول رادیو و تلویزیون ملی
قطع شد. شورشیان وابسته به گروه طالبان شب جمعه (19 اسد) حوالی ساعت 10 نیمه شب، از چند نقطه به شهر غزنی حمله کردند و برای ساعاتی، چند نقطه از شهر را تسخیر کردند.
کمیته مصؤنیت خبرنگاران روز جمعه 19 اسد با نشر خبرنامهای نوشته است که بر اثر حمله شورشیان طالبان بر شهر غزنی، محمد داود همکار بخش تخنیک تلویزیون ملی کشته شده و نشرات رسانهها قطع شده است.
در خبرنامه نوشته شده که نشرات رسانههای غزنی پس از آن قطع شد که شورشیان هنگام حمله بر شهر، به تپه رادیو و تلویزیون یورش بردند و شماری از آنتنها و دستگاههای فرستنده رادیو و تلویزیونها را که در آنجا نصب بود به آتش کشیدند.
کمیته مصؤنیت خبرنگاران همچنین نوشته است که شورشیان پنج سرباز امنیتی فرستندههای رادیو و تلویزیون را نیز نیز کشتند.این کمیته مدعی شده است که بعد از آنکه نشرات رادیو و تلویزیونهای ولایت غزنی قطع شد، نشرات رادیو شریعت (رادیو وابسته به گروه طالبان) شروع شد.
رادیو شریعت حدود دو ماه پیش توسط نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از بین برده شده بود.
کمیته مصؤنیت خبرنگاران، پیش از این با نشر گزارش شش ماه نخست سال ۲۰۱۸ میلادی، گفته بود که 89 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است که "بیسابقه" است.
به نقل از این گزارش، گروههای تروریستی با 37 مورد در صدر فهرست خشونت علیه خبرنگاران قرار دارند.
این ناامنیها باعث شده است که افغانستان جزء سه کشور خطرناک برای خبرنگاران و کارمندان رسانهای محسوب شود.
لازم به ذکر است که طی سالهای اخیر به دلیل افزایش ناامنی، شمار خشونت علیه خبرنگاران نیز سال به سال در حال افزایش است که باعث نگرانی نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران و رسانهها شده است.